SKI: Ved Ski stasjon ble det fort lange køer for å komme seg enten videre inn til Oslo eller sydover langs Østfoldbanen. Dette på grunn av alle skogbrannene som oppsto langs jernbanelinjen.

Da ØB var nedom stasjonen rundt klokken 13, var køen adskillig kortere, men et stadig sig av nye reisende stilte seg opp i køen for å bli fraktet videre.

Tre ansatte i Vy hadde ansvaret for å fordele pendlerne på de ulike taxiene som kom.

– Vi har ikke møtt på noen sure eller sinte passasjerer. De fleste har nok forståelse for at vi ikke kan kjøre tog på strekninger som er fylt opp av brannmenn, forteller en Vy-ansatt til Østlandets Blad.

Vy fortalte ØB tidligere lørdag at de ville slite med å skaffe til veie busser på så kort varsel, men at de gjorde så godt de kunne. Også taxier ble rekvirert til stasjoner langs Østfoldbanen som ble berørt av de mange gressbrannene.

ØB snakket også med en ung dame som skulle til Moss. Hun hadde ikke dårlig tid, men fikk beskjed om å vente til det dukket opp flere som skulle samme vei.