Remas gigantbygg er snart innflyttingsklart på Vinterbro – på størrelse med ti fotballbaner

Den nye distribunalen til Rema vil overta distribusjonen som i dag gjøres fra lagrene på Vinterbro og Langhus, og vil forsyne rundt 300 butikker på Østlandet med varer.