Gå til sidens hovedinnhold

Ren og levende Oslofjord

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Miljøet i Oslofjorden er truet. Det er helt avgjørende at alle bidrar med det de kan for en renere Oslofjord. Vi er glade for at regjerinen har lagt fram en helhetlig tiltaksplan for som både ser utfordringer og løsninger i sammenheng.

Torskebestanden er på et historisk lavt nivå. Ærfugl dør. Tareskogen blir mindre. Miljøgifter gjør at vi ikke bør spise fisk og skalldyr fra deler av fjorden. Marin forsøpling og mikroplast er et alvorlig miljøproblem.

Vi trenger både konkrete tiltak og mer kunnskap. Planen inneholder 63 ulike tiltak og 19 punkt for nødvendig kunnskapsinnhenting. Det er ikke ett tiltak alene som kan redde fjorden, men samordnet innsats på tvers av kommuner, næringer og samfunnssektorer er nødvendig for å nå målet om en ren og rik Oslofjord. Mange av tiltakene krever at ulike sektorer blir involvert og bruker sine virkemidler samtidig.

Tiltakene i planen favner bredt: Vi må redusere utslipp av organisk materiale og næringssalter frå kommunalt avløp og avløp fra spredt bosetning. Vi må redusere avrenning frå jordbruksareal, og redusere tilførsel av miljøgifter, marin forsøpling og mikroplast. Tiltakene i planen skal også bidra til å ta vare på, restaurere og forvalte naturmangfold og kulturminner på en bærekraftig måte, og alle skal kunne utøve eit aktivt friluftsliv, og strandsonen må bli mer tilgjengeleg for alle:

Det bor 1,6 millioner mennesker rundt Oslofjorden, og det er stadig flere som bruker fjorden, særlig om sommeren. Den nye helhetlige plan for Oslofjorden peker også på en rekke tiltak som vil gjøre fjorden mer attraktiv og verdifull både for de fastboende og for de tilreisende. Men viktigst av alt: Bedre miljøtilstand i Oslofjorden.

Solveig Schytz (stortingsrepresentant for Venstre), Ida Lindtveit Røse (gruppeleder for Krf i Viken) og Anne Kristine Linnestad (stortingsrepresentant for Høyre)

Kommentarer til denne saken