Renholder (33) dømt til 70 dager i fengsel for grov trygdesvindel

Den 33 år gamle renholderen oppga at hun hadde jobbet null timer, til tross for at hun hadde tre arbeidsgivere og hadde jobbet 1302 timer. Nå har Follo tingrett dømt kvinnen til fengsel i 70 dager for grovt trygdebedrageri.