FOLLO: Miljøboksen er til oppbevaring av farlig avfall og EE-avfall (elektronisk avfall).

Follo Ren begynt allerede på vårparten å dele ut boksen. På tre måneder er over 5.200 miljøbokser utlevert.

Farlig avfall skal ikke kastes sammen med vanlig restavfall da det inneholder miljøgifter som kan være skadelig for mennesker og natur.

– Det er godt å se at folk i Follo har et bevisst forhold til avfall. Det er ingen tvil om at dette er et viktig miljøtiltak, sier Renate Berner, driftsleder for renovasjon i Follo Ren.

Follo Ren leverer ut miljøbokser på gjenvinningsstasjonene og har arrangert stands i alle fem eierkommunene Ås, Ski, Nesodden, Frogn og Oppegård.

Kildesortering av plast

Follo Ren starter fra høsten opp med en ny kildesortering. Du vil få utdelt en rull med 15 blanke sekker.

I sekken for plastemballasje skal man kaste plast brukt som emballasje rundt ulike produkter. Plasten skal være tom og ren. Det er viktig at du ikke bruker for mye vann til skylling av emballasjen. Varmtvann er fy. Det er nemlig viktig at det ikke brukes for mye ressurser på rengjøring. Da er det bedre at emballasjen kastes i rest- avfallet, fremfor å bruke mye tid og vann til rengjøringen.

– Sunn fornuft, er stikkordet her, mener Follo Ren.

Utdeling av sekkeruller vil skje på tømmedag for papir- beholder i perioden 17. august til 15. september.