Reservevannet skal frem til Oppegård syd – nå er det lysregulering på Tverrveien

Rett før innkjøringen til Rognebærlia barnehage må bilistene nå vente på grønt lys. Det er siste ledd av reservevannsprosjektet som sluttføres.