Kristelig Folkeparti har spilt en viktig rolle i norsk politikk i 90 år i år, og har løftet fram viktige saker som ellers kunne ha blitt neglisjert. Jeg er ikke alltid enig i alt av KrFs politikk, men håper at KrF fortsatt skal spille en viktig rolle i norsk politikk, både på Stortinget, i kommunene og fylkestingene. Derfor håper jeg du vil vurdere å stemme KrF selv om du er uenig med partiets politikk på enkelte områder.

Vi trenger et parti som minner oss om de menneskerettighetene som har vokst fram av våre kristne og humanistiske tradisjoner og verdier, og som vi aldri må tillate blir satt til side. KrF vil på dette grunnlaget kjempe for saker knyttet til respekten for menneskeverdet i alle livets faser og alles rett til å leve verdige og gode liv fra fødsel til en naturlig død, valgfrihet for familiene, internasjonal solidaritet, en bærekraftig klima- og miljøpolitikk og et levende lokalsamfunn i våre kommuner.

En av KrFs viktigste saker ved dette valget er at KrF vil ha ny kurs for eldreomsorgen i Norge. Vi lever lenger, og mange er friske lenger og kan være en god ressurs for samfunnet. Men sykdomsbildet blir også mer sammensatt, og krever ulike tiltak. For at ingen skal bekymre seg for å bli eldre i Norge, må vi styrke fellesskap rundt de eldre, sørge for tilgjengelig aktivitetstilbud og styrke eldreomsorgen. Ingen skal bekymre seg for å bli eldre.

KrF vil:

  • Få på plass en egen pårørendestøtte for eldre med omsorgsbehov. Dette skal være en statlig, skattefri ordning hvor nære pårørende kan få økonomisk bidrag for å ta en større del av omsorgsoppgaven for eldre utenfor institusjon.
  • Sikre avlastning på resept for pårørende til eldre med omsorgsbehov.
  • Fortsette utbyggingen av sykehjemsplasser og gi statlig tilskudd til utbygging av trygghetsboliger.
  • Sikre private ideelle leverandører i eldreomsorgen for å sikre et mangfoldig tilbud og reell valgfrihet.
  • Sikre at alle eldre skal få et tilbud om samtaler om åndelige og eksistensielle spørsmål.
  • Nei til aktiv dødshjelp. Ja til aktiv livshjelp. Det betyr god helhetlig omsorg og lindrende behandling for alvorlig syke og døende.

Vi trenger et sterkt kristendemokratisk sentrumsparti i kommunen og i fylkestinget. Derfor oppfordrer jeg til å stemme på KrF - godt valg!