Resultatene fra LOs sommerpatrulje er klare, og fire av ti bedrifter i landet bryter loven. Flere bedrifter i Follo fikk besøk

Av

I Oslo og Akershus er det også dobbelt så mange brudd på overtidsbestemmelsene i alle bransjer enn landsgjennomsnittet. Her fant sommerpatruljen brudd i 18 prosent av bedriftene, eller nesten to av fem.