I en tid med økende forskjeller er det viktigere enn noensinne å rette opp i skjevhetene og urettferdighetene i pensjonssystemet.

Med SV i spissen tas det endelig tak for en rettferdig pensjon. Forslaget som SV, Frp og Pensjonistforbundet er enige om, vil heve minstepensjonsnivået og sette en stopper for at pensjonistene får mindre å rutte med.

Det er ubegripelig hvordan vi som samfunn kan leve med at pensjonen til minstepensjonistene er under EUs fattigdomsgrense. Det er uverdig og usosialt. Derfor er et av de viktigste forslagene som SV, Frp og Pensjonistforbundet er enige om å heve inntekten til minstepensjonistene over fattigdomsgrensen. I tillegg foreslås det tiltak som vil hindre underreguleringen, og sikre pensjonistene en forhandlingsrett og plass i teknisk beregningsutvalg. Med et godt og konstruktivt forslag, ønsker vi å bryte den fastlåste situasjonen på Stortinget, og få partiene med på et bredt forlik.

Alle fortjener en pensjon å leve av, og SV vil jobbe for at dette blir startskuddet på å rette opp i skjevhetene og urettferdighetene i pensjonssystemet. I en tid med økende forskjeller er dette viktigere enn noensinne.

I dag er det en million nordmenn som ikke opptjener pensjon fra første krone, fordi retten til tjenestepensjon kun er for den delen av lønna som overstiger folketrygdens grunnbeløp på 96 883 kroner. Tidlig på fjoråret stemte regjeringspartiene ned SV og Aps forslag om pensjon fra første krone. Regjeringspartiene bryr seg tydeligvis ikke om å gi lavtlønte i arbeidslivet en større trygghet i alderdommen. Mens de gir milliarder i skattelette til milliardærene, nektes arbeidsfolk – de med korte kontrakter, små stillinger, lav lønn og de som ofte må skifte arbeidsgiver – mulighet til tjene på at de faktisk er i arbeid, ofte i yrker som er viktig for velferden. Vi lurer på hvor det har blitt av Høyres mantra «det bør lønne seg å jobbe»!

For mange unge som jobber mens de går på videregående og studere kan et tiår i arbeidslivet ikke gi noen opptjening av pensjon. SV mener at alle timen unge legger ned på arbeid skal anerkjennes og gi opptjening av pensjon. Derfor har SV gått i bresjen, sammen med fagbevegelsen, for pensjon fra første krone og å fjerne aldersgrensen på 20 år.

Dette er en viktig sak og angår veldig mange. Derfor foreslås det i SVs programutkast å innføre pensjon fra første krone, nettopp for å gi en million nordmenn en rettferdig pensjon.