LEDELSE: Robert Mood forteller om egne erfaringer fra en lang og innholdsrik militærkarriere i boka «Ansvar - Ledelse er ingen popularitetskonkurranse». Norske politikere, som Jens Stoltenberg, får til dels hard medfart. Mer generelt om ledelse, er Moods hovedpoeng: – Omsorg og krav er to sider av samme sak. Stiller du ikke krav til en person, svikter du på omsorg. Det er for meg overførbart til mange store og små spørsmål, alt fra barneoppdragelse til integreringsdebatten, mener den pensjonerte generalen. FOTO: ROLF-OTTO ERIKSEN

- Stiller du ikke krav, svikter du på omsorg

– Jeg har aldri lekt med tinnsoldater og drømt om å bli det ene eller det andre. På et tidspunkt var jeg fast bestemt på å bli kokk, sier Robert Mood. Han ble yrkesmilitær. I nesten 40 år.
Publisert