Røde Kors har utformet ni koronavettregler og er klare for å hjelpe personer i risikogrupper i Ås. – Det er viktig å minne folk om å ta vare på seg selv og hverandre

Lørdag presenterte Røde Kors ni koronavettregler. Det lokale Røde Kors-laget er i dialog med kommunen for å bistå de som trenger ekstra hjelp i denne vanskelige tiden.