LILLESTRØM/ÅS: Røde Kors søker instruktører til besøksvenn med hund-kurset. Fristen av søknad er 2. november.

Røde Kors har hatt aktiviteten besøksvenn med hund siden 2010, og i Follo siden 2012.

– Det er stort behov for dem som bor på sykehjem eller hjemmeboende som ønsker å besøk av kvalitetssikret besøkshund.

Norges Røde Kors har utarbeidet et eget kurs for aktiviteten besøksvenn med hund og ønsker nå kandidater til vårt første instruktørkurs Besøksvenn med hund.Det er behov for personer med god hundefaglig kompetanse som kan være frivillige instruktører.

Alle kandidater som søker, vil bli kontaktet og gitt ytterligere informasjon som for eksempel: Krav til kurshold etter endt utdanning, økonomiske forhold og dokumentasjon på kandidatenes erfaring og kompetanse

Mer informasjon og kontakt informasjon finnes også på våre nettside, forteller Naomi Masuda, seniorrådgiver omsorg i Akershus Røde Kors. Hun kan kontaktes på tlf. 64 84 58 82 eller 928 344 99 hvis du har noe du lurer på.