1 Helseklinikk: Her rigges det til en mobil helseklinikk i regi av Røde Kors.  ALLE FOTO: PRIVAT

2 Ungdomsdelegatene: Kristine Nordås Toska (t.h.), som bor i Ski, jobber som ungdomsdelegater i Colombia for Røde Kors Ungdom. Til venstre: Venninnen Sofie Sundström Bele

3 KLART BUDSKAP: Ungdom kan endre dagens samfunn – det krever bare litt ekstra innsats.

4 Representerte: Kristine Nordås Toska representerte Røde Kors på en nasjonal kongress for frivillige.

På oppdrag i Colombia

Kristine Nordås Toska, til vanlig frivillig i Vestby og Ås Røde Kors, jobber for tiden som ungdomsdelegat i Colombia for Røde Kors Ungdom. Her er hennes leserbrev til ØB.
Publisert

I Colombia jobber Kristine Nordås Toska sammen med unge frivillige med blant annet videreutvikling av ulike typer aktiviteter for å styrke ungdomsarbeidet i Røde Kors-bevegelsen. Målet er at ungdom skal få kunnskap og erfaringer som gjør dem bedre rustet til å møte de humanitære utfordringene som finnes der de bor.

Colombia er et svært variert land med stort mangfold, både naturmessig og kulturmessig, med alt fra karibiske sandstrender til tropisk regnskog til høye fjelltopper på over 5000 meter.

Landet er spesielt utsatt for naturkatastrofer som jordskjelv, jordskred og oversvømmelser, i tillegg til utfordringer som udetonerte antipersonellminer, organisert kriminalitet og væpnet konflikt. Det er med på å gjøre det utfordrende for de frivillige å utføre sine oppdrag om å hindre og lindre nød.

Selv om Colombia har rykte på seg for å være et farlig land med mye væpnet konflikt, voldshandlinger og narkotika, føler jeg meg som ungdomsdelegat generelt trygg i hverdagen, spesielt ikledd det røde korset. Røde Kors er en høyt respektert organisasjon som får slippe inn i områder ingen andre får slippe inn i, og har lang erfaring med humanitært arbeid i både krigs- og fredstid.

Selv om landet er preget av en mangeårig væpnet konflikt, er colombianerne åpne, imøtekommende og inkluderende mennesker som tar vare på hverandre. De fleste lever et normalt liv som vi gjør i Norge; de går på skole eller jobb, og drar ut for å møte venner i helgene. Colombianere er også veldig glad i musikk og dans, noe som gjenspeiles i de fleste sosiale sammenhenger!

Jobben som ungdomsdelegat er en 1-årskontrakt med 9 måneder i felt, og jeg er nå snart halvveis i feltoppholdet. Arbeidsoppgavene består blant annet av å planlegge aktiviteter og workshops sammen med de frivillige, skrive blogginnlegg og rapporter og å være med på ulike aktiviteter. Som ungdomsdelegat blir jeg invitert med på det meste som skjer, noe som betyr at jeg får være med på mange ulike aktiviteter.

Jeg har blant annet fått være med på en nasjonal kongress, satt opp en mobil helseklinikk og deltatt på aktiviteter for mindreårige i fengsel.

Å være ungdomsdelegat er veldig interessant, men også veldig utfordrende. Det er et stort ansvar, mange arbeidsoppgaver, lange dager og lite fritid, og jeg får møte mennesker i ulike livssituasjoner, alt fra ungdom utsatt for vold til ledelsen for nasjonalforeningen. En viktig del av jobben er også det kulturelle aspektet. Det er utfordrende å skulle jobbe i en annen kultur, og ikke minst på et annet språk, og jeg må ofte trå utenfor min egen komfortsone. Samtidig er det en unik mulighet til å få internasjonal arbeidserfaring, samt kunnskaper og minner som jeg vil ta med meg for resten av livet.

Fakta om Youth Delegate Exchange

Programme (YDEP):

** Ungdomsdelegatprogrammet til Røde Kors Ungdom er et utvekslingsprogram for ungdom mellom 21 og 28 år.

** I 2017–2018 er det utvekslet delegater mellom Norge, Colombia, Madagaskar og Nepal.

** Arbeidsoppgavene og prosjektene til ungdomsdelegatene er varierte og utarbeides i forhold til vertsdistriktets behov og den kulturelle konteksten, i tillegg til den enkeltes ungdomsdelegats erfaringer og interesser.

** Det overordnede målet til YDEP er å forbedre livene til de mest sårbare menneskene ved å mobilisere de humanitære kreftene blant unge mennesker.

** Dette målet oppnår vi ved å jobbe med og for ungdom i forhold til organisasjonsutvikling og kapasitetsbygging, samt styrke ungdoms rolle i organisasjonen.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken