Ruinene etter Familiens hus i Enebakk står fortsatt - avventer rapport før rivingen kan starte

Det vil fortsatt gå noen uker før restene etter Familiens hus er revet.