Runar (56) har brukt seks år på å skrive boka han selv burde ha lest som 16-åring: – Jeg tror vi kan redde liv

Tanken på at boka kan hjelpe mennesker, til og med redde liv, ga Runar Heggen krefter og mot til å gi den ut. – Hvis jeg hadde hatt denne boka tidligere i livet selv, ville jeg ha unngått mye slit, skuespill, frustrasjon og fortvilelse, sier Heggen.