ROSENHOLM: Den 14. april i fjor falt en kjøreledning ned på et tog ved Rosenholm stasjon på grensen mellom Oslo og Nordre Follo. Minst et vindu på togsettet ble knust, og to personer ble behandlet for kuttskader.

På vei til Ski

Østlandets Blad var raskt på stedet og snakket med politiet.

– Det er et tog på vei til Ski som har tatt med seg en strømførende ledning akkurat ved Rosenholm stasjon. Og den kjøreledningen, den smalt inn i siden på toget, slik at det var flere vindusruter som gikk, fortalte politiets innsatsleder på stedet til ØB.

Rundt 70 personer hadde vært om bord i toget, og hendelsen førte til en stor utrykning til Rosenholm stasjon.

Brann ved sporet

Kort tid før politiet meldte om hendelsen på Twitter, hadde Bane Nor opplyst at Østfoldbanen var stengt på strekningen mellom Oslo S og Ski på grunn av brann ved sporet.

Nå er rapporten fra Statens havarikommisjon klar, og der blir det som skjedde på Rosenholm omtalt som en alvorlig jernbanehendelse.

Kommisjonen skriver at det var en bæreline i kontaktledningsnettet syd for Rosenholm holdeplass som hadde røket omtrent klokken 16:16. Da var det ingen tog på stedet, og ingen vitner til hendelsen.

Kortsluttet

Bærelina er strømførende og har en spenning på 15 000 V. Denne kom i kontakt med skinnegangen og kortsluttet, slik at gnister antente en brann i vegetasjonen nær sporet, ifølge rapporten.

Omtrent samtidig kom altså passasjertoget kjørende inn mot stasjonen på Rosenholm. Selv om det mistet strømmen, rullet det slik at det kom innenfor enden av plattformen.

– Da toget passerte Holmlia omformerstasjon, kjørte det inn på en kortsluttet og jordet kontaktledning, en følge av at bærelina røk syd for Rosenholm. Togets første aktive strømavtaker forårsaket da en ny kortslutning over det elektriske delet rett utenfor omformeren, skriver Statens havarikommisjon.


Ble holdt igjen

Denne kortslutningen brant sannsynligvis av bærelina og/eller kontakttråden.

– Togets andre aktive strømavtaker viklet seg så inn i kontaktledningen og rev denne ned frem til toget stoppet ved Rosenholm holdeplass. Komponenter fra kontaktledningen forårsaket knuste vinduer på togsettet og to passasjerer fikk overflatiske kutt etter kontakt med glass. Det var en periode nødvendig å holde igjen passasjerene på grunn av faren for at kontaktledningen fortsatt var spenningssatt. Brannvesenet slukket brannen og bisto med jording av kontaktledningen slik at evakuering kunne starte, står det i rapporten.

Ingen klar årsak

Havarikommisjonen konkluderer med at det ikke er noen klar årsak til hendelsen. Ofte skyldes kortslutninger i kontaktledningsanlegget fugler eller gjenstander som kommer i berøring med spenningsførende deler, men det er ikke funnet spor etter noe slikt i denne saken.

– Systemets elektriske vern har i stor grad fungert slik de var tiltenkt, men et vern i Ski koblingshus har tillatt gjentatte innkoblingsforsøk mot kortsluttet område, slik at strekningen ble spenningssatt på nytt da Bane NOR SF feilsøkte. Verktøyene elkraftoperatørene i Bane NOR SF benytter er ikke tilstrekkelig presise til å raskt identifisere det eksakte stedet for en feil. Det medfører at feilsøking utføres både automatisk og manuelt ved å legge inn brytere i anlegget inntil man har snevret ned området til der feilen befinner seg. Utover det er man avhengig av å sende personell til stedet for å verifisere feilen, skriver havarikommisjonen.

Så lenge årsaken til bruddet i bærelina ikke kan fastslås, mener Statens havarikommisjon at det er vanskelig å peke på sikkerhetsmessige forbedringer som kunne bidratt til å avdekke bruddet i tide til at toget kunne blitt stoppet.