Det er stor variasjon i oppdragene hos Runes Autoverksted i Ski.