Rutebuss rygget midt på E6 på Vinterbrosletta – holdt på å kjøre feil

Bussen var på vei mot Oslo bussterminal – ruten går via E18.