FOLLO: – Flere busslinjer i Follo styrkes og får økt frekvens, for at flest mulig innbyggere skal få glede av det nye togtilbudet, ifølge områdeleder i Ruter Ole Jakob Aanes i en pressemelding.

Son vil få et helt nytt lokalt busstilbud som ifølge Ruter skal korrespondere med toget ved Sonsveien stasjon hver halvtime alle dager, og det opprettes busstilbud mellom Son, Hølen og Vestby på søndager.

I Nordre Follo vil buss 525 mellom Kråkstad og Ski stasjon, og mellom Hebekk, Finstad og Ski stasjon få dobbelt så mange avganger i rushtiden og hver halvtime hele dagen. Mellom Nordre Follo, Ås og Frogn vil linje 510 kjøre fire avganger i timen til klokken 23 på kvelden og søndager, og bussen mellom Oslo, Siggerud og Ski får økt frekvens på dagtid.

510 Langhus – Ski – Ås – Drøbak

 • Bussen mellom Nordre Follo, Ås og Frogn får avganger hvert tiende minutt på hverdager frem til klokken 18, deretter hvert kvarter til cirka klokken 23 og hver halvtime til driftsslutt cirka klokken 01.
 • I skoleferiene, lørdager og søndager får linjen avganger hvert kvarter til klokken 23, deretter hver halvtime til cirka klokken 01. I Drøbak kjører annenhver avgang til Seiersten og annenhver avgang til Heer og Frogn videregående skole, som i dag.

515 Hauketo – Ski -Ytre Enebakk

 • Denne linjen vil kjøre hver halvtime til cirka klokken 19 mandag – lørdag, etter klokken 19 og på søndager kjører linjen hver time ut åpningstiden til cirka klokken 01.
 • Bussen mellom Oslo, Siggerud og Ski får ny endeholdeplass i Oslo på Hauketo stasjon, istedenfor på Ryen. På Hauketo stasjon vil linje 515 korrespondere med tog L2 til og fra Oslo sentrum, Skøyen og Lysaker, og gir mulighet for omstigning til andre busslinjer som eksempelvis buss 81 med høy frekvens til og fra Oslo sentrum. Reisetiden til Oslo S / Jernbanetorget blir omtrent som før, mens reiser videre vestover til Nationaltheatret, Skøyen og Lysaker vil ta noe kortere tid enn før.
 • – Det er i dag mye kø på E6 på strekningen Ryen – Mortensrud som gir lav punktlighet i tilbudet. Ved å endre endeholdeplass til Hauketo stasjon vil punktligheten bedres, og vi sørger for god forbindelse til og fra Oslo sentrum, sier Ole Jakob Aanes.
 • Buss 515 erstatter 520 mellom Ski og Ytre Enebakk, og på denne strekningen blir tilbudet som i dag.

516 Siggerud – Fugleåsen – Regnbuen – Ski stasjon

 • Linjen forlenges og får ny endeholdeplass på Ski stasjon istedenfor Vevelstad stasjon. Bussen vil kjøre en avgang per time til cirka klokken 21 mandag – lørdag.
 • Bussen vil kjøre til og fra Ski stasjon istedenfor Vevelstad stasjon for å gi forbindelse med de raske togene på Follobanen, i tillegg til at det er etterspurt et direkte tilbud mellom Vevelstadåsen og Ski sentrum. Det vil være mulig å bytte mellom lokaltoget L2 og buss 516 på Langhus stasjon istedenfor Vevelstad stasjon.

520 Vinterbro – Ski stasjon (– Ski næringspark)

 • Linjen forkortes og vil nå få endeholdeplass på Ski stasjon. På skoledager kjører linjen fortsatt til Ski næringspark og Drømtorp videregående skole i rushtiden cirka klokken 07–09 og 14–18.
 • Strekningen Ski – Ytre Enebakk vil isteden bli betjent av linje 515, og tilbudet på denne strekningen blir som i dag.

525 Kråkstad – Ski stasjon–Hebekk – Finstad – Ski stasjon–Kråkstad

– Linjen får dobbelt så mange avganger i rushtiden og vil kjøre fire avganger i timen. Utenom rushtiden, på kveldstid og i helgene kjøres avganger hver halvtime, melder Ruter.

530 Pepperstad skog–Vestby stasjon

 • Bussen mellom Pepperstad skog og Vestby stasjon vil kjøre hver halvtime til cirka klokken 23 mandag–lørdag. Etter klokken 23 og på søndager kjører bussen hver time. Korresponderer med tog R21 ved Vestby stasjon.
 • Linje 530 kjører ikke lenger via Randem og Verpet på kvelden og søndager. Området blir isteden betjent av linje 533 som får flere avganger.

533 Randem – Vestby stasjon

 • Linjen får utvidet driftstid og begynner nå å kjøre også på kveldstid og søndager. Bussen kjører hver halvtime til cirka klokken 23 mandag-lørdag. Etter klokken 23 og på søndager kjøres hver time. Korresponderer med tog R21 ved Vestby stasjon.

540 Moss – Son – Hølen – Vestby stasjon

 • Bussen mellom Moss og Son vil ikke lenger kjøre via Sonsveien stasjon, og for å reise lokalt i Son og mellom Store Brevik, Son og Sonsveien må man isteden benytte linje 545A eller 545B.
 • Linje 540 forlenges i nord og erstatter linje 545 mellom Son, Hølen og Vestby stasjon. Bussen vil kjøre hver time alle dager, hver halvtime på strekningen Hølen – Vestby stasjon i rushtidene. Reisende på strekningen Son – Hølen – Moss får et tilbud litt senere på kvelden enn før, og på søndager. Linjen korresponderer med tog R21 ved Vestby stasjon.

545A Sonsveien stasjon–Store Brevik – Son–Deør skog–Sonsveien stasjon

 • 545B Sonsveien stasjon–Deør skog–Son – Store Brevik – Sonsveien stasjon
 • Linje 545 blir den nye lokalbussen i Son. 545A kjører «med klokken», mens 545B kjører «mot klokken». Begge linjene kjører hver time og gir dermed til sammen avganger hver halvtime. I rushtiden på hverdager kjører begge linjene hver halvtime på deler av strekningen for å gi et tilbud med nok kapasitet i hele Son. Linje 545A og 545B korresponderer med tog R21 ved Sonsveien stasjon.
 • Linje 540E (Store Brevik – Sonsveien stasjon) erstattes av 545B i morgenrush og 545A i ettermiddagsrush.

77B Holmlia stasjon–Asperudåsen–Krummedike–Holmlia stasjon

 • Linje 77B Asperudåsen – Holmlia stasjon og 77C Krummedike – Holmlia stasjon slås sammen til ny linje 77B for å gi korrespondanse med toget i begge retninger hvert kvarter. Linjen vil kjøre til Krummedike via Asperudåsen med kvarters frekvens og gi overgang til og fra tog L2. Etter cirka klokken 22 mandag – lørdag og på søndager kjøres avganger hver halvtime.
 • Busslinjene 73, 77, 77X, 79, 80E, 81, 83, 87, 500, 500N, 505, 505E, 525, 550 og 580 får nye rutetider. Øvrige linjer får ingen endringer. Dette gjelder også buss- og båttilbudet på Nesodden, service- og bestillingslinjer i Follo, samt de firesifrede skolelinjene.

ØB følger opp saken videre.

Ekstreme endringer i togfrekvensen

Follobanen åpner som kjent for full trafikk 11. desember. Reisetiden mellom Ski og Oslo S vil da reduseres med 10 minutter, det betyr en reisetid på 12 minutter. Skal du lenger enn til Oslo S, må du bytte tog og perrong for å komme deg videre.

Alternativet er å sette deg på togene som kjører Østfoldbanens linje L2, men reisetiden blir da en helt annen. Linjen vil få dobbelt så mange avganger i timen på hverdager, i tillegg til ekstratog til og fra Kolbotn i rush.

Fire lokaltog i timen som stopper på alle stasjoner mellom Ski og Stabekk (L2) – 76 avganger i hver retning på virkedager, mot dagens 44.

Togendringene:

R23 Oslo S – Ski

 • 11. desember åpner en ny toglinje på Follobanen mellom Oslo S og Ski, med linjebetegnelsen R23.
 • Mandag til fredag vil denne ruten ha tog hver halvtime mellom klokken 06.00 og 19.00, og frem til midnatt et tog i timen.
 • På lørdager vil R23 ha et tog i timen mellom klokken 11.00 og 19.00.
 • Reisetiden mellom Oslo S og Ski vil bli tolv minutter med Follobanen.

LES OGSÅ: Gleden med Follobanen ble snudd til skuffelse da Espen sjekket VY-appen

R22 – Oslo S-Mysen-Rakkestad

 • Togene mellom Oslo S – Mysen Rakkestad får linjebetegnelsen R22. Linjen kjører Follobanen mellom Ski og Oslo og vil derfor bruke om lag ti minutter kortere tid enn i dag mellom Ski og Oslo S. Reisetiden mellom Oslo S og Ski vil bli tolv minutter med Follobanen.
 • Fra 11. desember økes antall avganger til og fra Rakkestad betraktelig. Samtidig vil det bli timesavganger hele lørdagen og søndagen mellom Oslo S og Mysen
 • På grunn av kapasitetsutfordringer i Oslotunellen, vil ruten permanent få endestasjon på Oslo S. De kundene som skal videre vestover må derfor bytte tog.
 • Fra ruteendring vil togene få nye avgangs- og ankomsttider på alle stasjoner. På Slitu vil alle tog stoppe ved behov.

R21 Oslo S – Moss

 • Togene mellom Moss og Oslo S får linjebetegnelsen R21. Linjen kjører Follobanen mellom Ski og Oslo og vil derfor bruke om lag ti minutter kortere tid enn i dag mellom Ski og Oslo S. Reisetiden mellom Oslo S og Ski vil bli tolv minutter med Follobanen.
 • Togene på R21 kjøres hver halvtime alle dager og kjøres med lokaltogvarianten av Flirt (Type 75).
 • Det betyr en økning fra 28 til 38 avganger på ukedager og en dobling av tilbudet i helger.

– Med en økning i antallet avganger på hverdager, og en dobling i helgene håper vi at våre kunder i R21 får en økt fleksibilitet i hverdagen sin, sier Røhne i pressemeldingen.

 • I perioden desember 2022 – desember 2023 har togene Oslo S som endestasjon. Passasjerer som skal videre vestover må bytte tog på Oslo S. Årsaken til dette er manglende sporforbindelse fra Follobanen til Oslo-tunnelen. Fra desember 2023 vil togene igjen kjøres videre vestover til Stabekk.
 • Togene vil få endret ankomsttid og avgangstid til og fra Oslo S, men også justeringer på rutetabellen på hele strekningen