Så nedbrutt er søylene over E6 i Moss

Betongsøylene i to bruer over E6 i Moss er så nedbrutt at Statens vegvesen ser seg nødt til å bruke millioner på å rehabilitere dem. Derfor må du kjøre saktere under bruene fram til høsten.