Sameiet anker skjeggkredommen

Skadedyrfirmaet fant skjeggkre i 40 av 54 rekkehus fra 2012/2013. Eierne av rekkehusene i Grensen Park i Ås krevde erstatning fra utbyggeren, men tapte i Follo tingrett og ble i stedet dømt til å betale motpartens saksomkostninger på nærmere én million kroner. Rett før fristen gikk ut, anket huseierne dommen til lagmannsretten.