Usikkert om det blir venterom på nye Ski stasjon

SLIK BLIR DET: Slik ser Jernbaneverket for seg nye Ski stasjon, som skal stå ferdig i 2020. FOTO: JERNBANEVERKET

SLIK BLIR DET: Slik ser Jernbaneverket for seg nye Ski stasjon, som skal stå ferdig i 2020. FOTO: JERNBANEVERKET

Artikkelen er over 3 år gammel

Et lite venterom og en kiosk er alt av innendørsfasiliteter passasjerene på nye Ski stasjon får.

DEL

SKI: Arbeidet med nye Ski stasjon pågår for fullt om dagen. Stasjonen skal stå ferdig til å ta imot togene på den flunkende nye Follobanen i 2021. Det blir ingen stor utvidelse av venterommet på den nye stasjonen, som blir markant større.

Tre plattformer med tak over skal betjene de seks sporene. På østsiden (sentrumssiden) av stasjonen vil det være et servicebygg med kiosk og toaletter.

– Prosjektet har lagt til rette for at et mindre område i tilknytning til kiosken eventuelt kan benyttes. Eksakt hvordan dette området vil disponeres er ikke avklart på nåværende tidspunkt, skriver kommunikasjonsrådgiver Jacob Kielland Haug i en e-post til Østlandets Blad.

Det er med andre ord ikke klart ennå om det vil bli venterom, eller i så fall hvor stor det vil bli.

Leskur og undergang

På to av plattformene blir det satt opp to leskur, som beskytter mot vær og vind, men ikke mot lave temperaturer. På den tredje plattformen vil det være ett slikt skur.

Les mer om Follobanen:

Slike skur finnes blant annet på Skøyen og Asker stasjoner. Kielland Haug påpeker at det også vil være mulig å vente i undergangen som går mellom plattformene.

Stopper ikke kulden

Jernbaneverket argumenterer for mangelen på innefasiliteter med at ventetiden vil være vesentlig kortere enn den er i dag.

– Ski stasjon vil være en topp moderne nærtrafikkstasjon med hyppige avganger. Det vil trolig bli vesentlig flere avganger. Det forventes ikke lang ventetid på stasjonen, skriver kommunikasjonsrådgiveren i e-posten til ØB.

Fakta: Nye Ski stasjon

* Arbeidet med nye Ski stasjon er i gang, men de største endringene er ikke synlig ennå. For øyeblikket arbeides det med grunnarbeider.

* Den nye stasjonen skal ta imot den økte trafikken til Ski som en konsekvens av Follobanen som står ferdig i 2021.

* Det er spanske Obrascón Harte Lain som er entreprenør på prosjektet.

* Stasjonen vil ha tre plattformer som betjener seks spor.

* Den første delen av den nye stasjonen skal stå ferdig i 2018. Da vil fire spor være i bruk.

* I tillegg omfatter delprosjektet arbeidet ny jernbanebro i Ski, og med dagstrekningen av den nye jernbanen mellom tunnelutgangen på Langhus og Ski.

 

Artikkeltags