Slike landskapssår vil E18-utbyggingen skape

Artikkelen er over 3 år gammel

Flere massedeponier i Ås og Ski.