Sammenstøt i Nordbyveien

En bil er påkjørt bakfra i Nordbyveien.