Fylkespolitiker mener Ski må våkne om de ønsker nye Sanderveien, ellers vil det ta år og dag før ny vei er på plass

Fylkespolitiker Gunnar Melgaard mener Ski kommune må vente år og dag på ny Sandervei om politikerne tror fylke og stat skal ta hele regningen. – Kommunepolitikerne må forlange at grunneierne stiller opp, sier høyremannen fra Oppegård.