Frustrert: Hanne Opdan synes det er frustrerende at Sanderveien verken blir prioritert av fylke eller stat.
Bjørn V. Sandness

– Det er en skandale at det ikke finnes penger til Sanderveien, mener ordføreren i Ski

Ordfører Hanne Opdan er opprørt over at staten ikke øremerker midler til oppgradering av Skis gjennomfartsåre. – Sanderveien hører med til Follobaneprosjektet, mener hun.
Publisert