SKI: Tåka lå relativt tett på jordene utenfor Ski da ØB filmet testtoget på vei fra Ski stasjon og inn i Blixtunnelen. Tåka er også beskrivende for når en åpning av Follobanen vil kunne skje. Det er det foreløpig ingen som vet, men så langt går testkjøringen bra, ifølge Bane Nor, så det er lov å være optimist.

ØB har spurt sine lesere på Facebook når de tror en åpning vil skje.

Svarene tilsier at Bane Nor har litt å jobbe med fremover når det kommer til merkevarebygging.

Vil gå vinter og vår

– En tur gjennom tunnelen med barnebarna mine ville vært fint, på 80-årsdagen min. Bare 17 år igjen, skriver Peter Nordlund.

– De kan nok spille Solveigs sang..... «Kanskje vil der gå både Vinter og Vår, og neste Sommer med, og det hele År, men engang vil du komme, det ved jeg vist ... », siterer Gunn Angelskår.

Det skal også legges til at det også var én kommentar som var litt mer optimistisk. Sven Ole Munkerud tipper 24., men unngår å skrive måned.

Togsettet ØB filmet på vei inn i tunnelen gikk ikke akkurat fort, men her er det nok alt annet en farten Bane Nor er opptatt av.

Vil trappe opp belastningen

Bane Nor har i en pressemelding forklart hvordan testkjøringen skjer.

Under testkjøringen, startes et program som gjør at Bane Nor belaster spenningen i tunnelen maksimalt. Det blir ikke som ved normal ruteplan, men de stresser systemet mer.

– Kjøringen starter med ett dobbelt togsett som skal kjøre begge tunnelløpene og teste ulike togveier. Deretter trapper vi opp belastningen. Vi skal teste både dagtid, kveld og natt. Mot slutten av testperioden planlegger vi opptil seks doble togsett om natta og fire doble togsett på dagen, skriver Bane Nor på sine nettsider.

I videoen kan du se dagens testkjøring.