FOLLO: Flere næringsdrivende i distriktet har de siste to ukene startet eget foretak eller blitt slått konkurs. Her er oversikten over hvem som har etablert seg i Follo, og hvem som har måttet kaste inn håndkleet i løpet siden 2. september.

Etableringer:

Nordre Follo

BEDRIFTSASSISTENTEN AS er grunnlagt i 3020 Nordre Follo. Selskapet skal drive med «selge tjenester og varer innen digitale tjenester, administrasjon og andre områder i bedriften – og annet som naturlig sammenfaller med dette – samt deltagelse i andre selskaper, investeringer og nærliggende virksomhet». Daglig leder er Tamara Valdueza Eiret.

BÅDSVIK MONTERING er stiftet i 3020 Nordre Follo og skal drive med «butikkmontering. Montering innen bygg». Daglig leder er ikke oppgitt.

COMMERCE HOLDING AS er stiftet i 3020 Nordre Follo. Selskapet skal drive med «konsulenttjenester innen digital markedsføring, samt drift og utvikling av egne og andre selskapers digitale strategier. Investering i næringsvirksomhet, herunder aksjer og andeler, samt deltagelse i andre selskaper med lignende virksomhet». Daglig leder er Illya Derekh.

ESEM HOLDING AS er registrert i 3020 Nordre Follo for å drive med «å «holde» eller eie investeringer fra andre selskaper». Daglig leder er ikke oppgitt.

HYDRAULIC SUPPORT AS er registrert i 3020 Nordre Follo. Selskapets formål oppgis til «drive fabrikkmessig produksjon av hydrauliske og mekaniske produkter og hva som derved står i forbindelse, delta i lignende aktiviteter, herunder deltagelse i annen virksomhet, samt import og agentur. Det kan også eie og drive fast eiendom og annet som står i naturli». Daglig leder er Thomas Götz.

INVESTMENTFUNCTION AS er registrert i 3020 Nordre Follo. Selskapets formål er «investere i selskaper og eiendom og alt annet som naturlig faller sammen med dette, herunder å delta i andre selskaper med lignende virksomhet, kjøp og salg av aksjer, eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretagende». Daglig leder er Freddy Mikael Hansen.

LLOYD & MELÓN AS er stiftet i 3020 Nordre Follo med formålet «produksjon, tapping og salg av chilisaus og andre chili-relaterte produkter». Daglig leder er Stig Melon-Bratvold.

MADEBYNETTA AS er registrert i 3020 Nordre Follo. Selskapets formål oppgis til «salg av smykker». Daglig leder er ikke oppgitt.

NORGES DIGITALE HØYSKOLE AS er grunnlagt i 3020 Nordre Follo. Selskapets formål er «undervisning innen høyere utdanning, forskning og faglig utviklingsarbeid, og det som naturlig står i forbindelse med dette». Daglig leder er Kristin Cecilia Johanne Dunstrøm.

SJIMPANS DEVELOPMENT DA er opprettet i 3020 Nordre Follo. Selskapets formål oppgis til «utvikling av IKT og software innovasjon». Daglig leder er Fredrik Halaas.

AEKO NÆRINGSEIENDOM AS er stiftet i 3020 Nordre Follo og skal drive med «være et eiendomsselskap, herunder å investere i fast eiendom, næringseiendomsprosjekter, selskaper og annet som står i en naturlig sammenheng med å være et eiendomsselskap». Daglig leder er ikke oppgitt.

AFFITTASI AS er grunnlagt i 3020 Nordre Follo. Selskapets formål oppgis til «salg av strategisk rådgivning, omstillings- og effektiviseringsprosesser, konsulenttjenester innen informasjonsteknologi samt rådgivning av enhver art». Daglig leder er Tom-Erik Falla.

ARNESS AS er stiftet i 3020 Nordre Follo. Selskapet skal drive med «utleie av egen eller leid fast eiendom ellers». Daglig leder er ikke oppgitt.

ASKIMVEIEN EIENDOM AS er opprettet i 3020 Nordre Follo. Selskapets formål oppgis til «å ervervelse og drift av fast eiendom, samt finansforvaltning og dermed beslektet virksomhet». Daglig leder er ikke oppgitt.

BYGG PAVEL RAMPOLD er startet i 3020 Nordre Follo. Selskapets formål oppgis til «oppussing og byggetjenester. Anlegg og grunnarbeid. Salg av tørr ved». Daglig leder er ikke oppgitt.

F. I. R. E. MANAGEMENT AS er stiftet i 3020 Nordre Follo. Selskapets formål oppgis til «å tilby konsulent- og forvaltningstjenester, og alt som står i naturlig forbindelse med det». Daglig leder er Sivert Holte Wallin.

F. I. R. E. TINY HOUSES AS er etablert i 3020 Nordre Follo og skal drive med «kapitalforvaltning for eier(e) og ellers tjenester som er relatert til finans og kapitalforvaltning». Daglig leder er ikke oppgitt.

GNT NORGE AS er grunnlagt i 3020 Nordre Follo og skal drive med «drosjebiltransport. Turbiltransport. Godstransport på vei». Daglig leder er Ghanem Ismail Waisso.

NIGHT OWLS & INDEEP ACTION er grunnlagt i 3020 Nordre Follo. Selskapets formål er «bedriftsrådgivning». Daglig leder er Thale Nikoline Evensen Hoel.

SAMEIE MYRA er registrert i 3020 Nordre Follo. Selskapets formål er «eierseksjonssameie

Styre:

SOURCEMAGNET AS er startet i 3020 Nordre Follo. Selskapets formål er «utvikle og selge programvare». Daglig leder er Kjetil Marius Istad.

UPL BENELUX BV er registrert i 3020 Nordre Follo. Selskapets formål er «forsknings- og utviklingsaktiviteter; videreutvikling av molekylær krabbeskallekstrakt bio soppdreper, hjelp til utvikling av nye formler og bruk, utvikle salg og distribusjon». Daglig leder er ikke oppgitt.

Ås

GREEN BETONG AS er etablert i 3021 Ås og skal drive med «alt innen betongarbeid, naturstein, fliser og vedlikehold». Daglig leder er David Lee Green.

JASKE BYGG AS er startet i 3021 Ås. Selskapets formål oppgis til «salg av tømrertjenester, snekkertjenester, oppføring og salg av bygg». Daglig leder er ikke oppgitt.

Frogn

KRAFT VVS AS er grunnlagt i 3022 Frogn. Selskapets formål oppgis til «rørlegger- og VVS-virksomhet og alt hva som står i forbindelse med dette samt investere i andre virksomheter og fast eiendom». Daglig leder er Simon Brørs.

STØRE VENTURES AS er registrert i 3022 Frogn. Selskapet skal drive med «bedriftsrådgivning og konsulentvirksomhet, drive utleie av husholdningsvarer til private arrangementer, samt det som naturlig står i forbindelse med dette. I tillegg vil selskapet kunne foreta investeringer i eiendom, verdipapirer, og utøve eierskap i andr». Daglig leder er Ludvig Olavus Støre Halvorsen.

Nesodden

AROSA AS er etablert i 3023 Nesodden med formålet «investere og forvalte investeringer». Daglig leder er Andreas Bentsen.

STRØMEID HOLDING AS er registrert i 3023 Nesodden for å drive med «investeringer i verdipapirer, aksjer og det som hører naturlig inn under dette». Daglig leder er Carl Anton Strøm.

Enebakk

IOWN ENERGY AS er etablert i 3028 Enebakk. Selskapet skal drive med «tjenester og prosjektutvikling, bygging og å eie fornybar energiproduksjon og eiendom, samt kursvirksomhet». Daglig leder er Erik Gustav Grumert.

TARA THAI MASSASJE NIELSEN er stiftet i 3028 Enebakk med formålet «thaimassasje». Daglig leder er ikke oppgitt.

Vestby

KJELLA INVEST AS er startet i 3019 Vestby. Selskapet skal drive med «investeringer i selskaper og eiendom». Daglig leder er Kjell Aage Karlsen.

LOGIC HOLDING AS er grunnlagt i 3019 Vestby for å drive med «investere i selskaper og eiendom og alt annet som naturlig faller sammen med dette, herunder å delta i andre selskaper med lignende virksomhet, kjøp og salg av aksjer, eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretagende». Daglig leder er Yasir Butt.

Konkurser:

Nordre Follo

Det er åpnet konkurs i FARGESØR AS.

Det er åpnet konkurs i KONSZTOWICZ KRYSTIAN.

KRINK AS er besluttet tvangsoppløst.

Det er åpnet konkurs i TASTY GRILL AS.

B.A. BYGGTJENESTER AS er besluttet tvangsoppløst.

FOLKENS AS er besluttet tvangsoppløst.

Bobehandlingen er innstilt i RADIOSTYRT-RACING AS. Selskapet er slått konkurs og lagt til sletting.

SEA SJØ- ENTREPRISE & ANLEGG AS er besluttet tvangsoppløst.

THE PALACE AS er besluttet tvangsoppløst.

Ås

USAWA AS er besluttet tvangsoppløst.

Det er åpnet konkurs i VIKEN VEGG & GULV AS.

Frogn

Det er åpnet konkurs i SZULC MARIUSZ.

VIA ISLAND AS er besluttet tvangsoppløst.

Nesodden

BYGG OG HANDEL JCH AS er besluttet tvangsoppløst.

CONZEPT HANDYMAN NORGE AS er besluttet tvangsoppløst.

FRAM BOLIGUTVIKLING AS er besluttet tvangsoppløst.

Bobehandlingen er innstilt i MM BYGG NESODDEN AS. Selskapet er slått konkurs og lagt til sletting.

Enebakk

DDF LINE AS er besluttet tvangsoppløst.

Bobehandlingen er innstilt i DJ BYGGMESTER AS. Selskapet er slått konkurs og lagt til sletting.

– Bobehandlingen er innstilt i FIELD GROUP AS. Selskapet er slått konkurs og lagt til sletting.

MI GROUP AS er besluttet tvangsoppløst.

VÅG BEAUTY AS er besluttet tvangsoppløst.

Bobehandlingen er innstilt i ZA BYGG AS. Selskapet er slått konkurs og lagt til sletting.

Vestby

AUTO ASSIST AS er besluttet tvangsoppløst.

Det er åpnet konkurs i BYGGSERVICE SOLLY AS.

Bobehandlingen er innstilt i QURESHI NOMAN AHMED. Selskapet er slått konkurs og lagt til sletting.

SOLKRAFTVERKET AS er besluttet tvangsoppløst.

(NTB)