Se oversikten – dette koster det å kjøre for fort, med nediset frontrute eller usikret barn i bilen

Trafikkreglene er til for å overholdes. Her kan du se hva det koster å bryte dem.