Seks år etter de første planene, kan det endelig løsne for utbygging i Oppegård sentrum: – Den nye brua åpner for en lenge etterlengtet utvikling av Oppegård-området

Området rundt Oppegård stasjon er et prioritert område for utbygging. De første planene ble vedtatt i 2013, men den smale jernbanebrua har stoppet realisering. Nå løsner proppen. – Endelig, sier Benthe Biltvedt (H).