Gå til sidens hovedinnhold

Seks bekymrede Follo-ordførere fikk det som de ville – og ble skuffet

Seks svært bekymrede og skuffede Follo-ordførere har sendt brev til Samferdselsminister Nygård. Bekymringen skyldes det varslede kuttet i rutetilbudet i regionen.

Bjørn Kløvstad, Formannskapsmedlem Nordre Follo Høyre

Ruter har varslet at de trenger statlig støtte på 500 millioner kroner i 2022. Svaret fra regjeringen er at det kommer ikke mer penger fra staten. Det regjeringen derimot gjør, er å sende 1,5 milliarder til distrikts Norge.

For en drøy måned siden ble den Støre-ledede regjeringen innsatt. En av de nye statsrådene er tidligere ordfører i Fredrikstad, Jon-Ivar Nygård. Som ordfører i Fredrikstad var han en tydelig talsmann for hvordan samferdselspolitikken måtte dreies, slik at vanlige folk i sentrale strøk ble tilgodesett. Det er jo tross alt der flest vanlige folk bor.

Nå – etter valget - er altså tonen en annen. Hva gjør Statsråd Nygård nå?

Jo, han reduserer fergeprisene i Norge, med en samlet utgift i statsbudsjettet på nærmere 1,5 milliarder norske kroner. I Norge er det om lag 130 fergesamband som skal dele på 1,5 milliarder kroner i 2021. Disse fergene frakter årlig 40 millioner passasjerer. I 2019 fraktet Ruter 400 millioner passasjerer. Ruter alene frakter altså 10 ganger så mange passasjerer som samtlige fergeruter i hele Norge. Det konkrete svaret fra Statsråd Nygård er; Tilbudet må tilpasses etterspørselen.

Så, tilbake til disse 6 ordførerne sin skuffelse og bekymring.

De seks Follo-ordførerne skal ivareta interessen til 145 000 innbyggere, det vil si 11 prosent av alle som bor i Ruter sitt virkeområde. I vår region reiste 44 millioner passasjerer med Ruter i 2019. I Follo-regionen alene reiser det årlig 4 millioner flere passasjerer enn det totalt reiser passasjerer med ferger i hele Norge. Jeg deler derfor disse 6 ordførernes skuffelse og bekymring, særlig med tanke på miljøkonsekvensene når kollektivtilbudet blir barbert. Vanlige folk i Follo-regionen må ty til mer bilbruk for å kompensere for et redusert kollektivtilbud.

Men så er det da slik, kjære ordførere; dere har fått den regjeringen dere ønsket, dere har fått den regjeringen dere kjempet for, dere har fått den regjeringen som sa nå er det vanlige folks tur. Med samferdselspolitikken til Støre-regjeringen, så bor det tydeligvis ikke vanlige folk i Follo-regionen. De aller mest vanlige folkene bor nær en ferge i et tynt befolket område.

Hva er Høyres politikk?

Høyre gikk til valg på å «Prioritere å sette i gang (samferdsels)prosjekter som gir høy nytte». Vi mener at samferdselspolitikken er det aller kraftigste virkemiddelet vi har for å skape vekst og utvikling i hele landet. Høyre ønsker å bygge by og bygd tettere sammen, reduserer avstandene mellom folk og sørger for at varer og tjenester kommer fortere frem. Vi ønsker å bygge mer vei og jernbane for pengene, fordi vi bygger smartere. Altså at flest mulig får størst mulig glede av det. Det er det motsatt av hva vi er vitne til nå.

Det er all grunn til å dele skuffelsen over at vår region nå blir kraftig nedprioritert i samferdselspolitikken.

Kommentarer til denne saken