Seks fikk kjøreforbud i kontroll på Taraldrud

19 tungbiler ble stoppet og kontrollert på Taraldrud torsdag. Seks tungbiler fikk kjøreforbud.