Seks personer forteller hvordan de takler korona-hverdagen og hjemmekontor

ØB har snakket med seks lesere som har hatt hjemmekontor siden mars. Les om deres opplevelse av hjemmekontor, og hvordan det har påvirket dem.