Vi setter heller ikke skolene i kommunen opp mot hverandre, eller sier noe om naturen er vakrere i Kroer enn andre steder i kommunen. Tvert imot er vi helt sikre på at ledelsen, undervisningspersonalet og alle andre tilknyttet Kroer skole gjør sitt ytterste for at elevene ved Kroer skole skal ha et like godt tilbud som ved alle andre av kommunens skoler. Vi anerkjenner også, det nær sagt selvfølgelige i, at mange av innbyggerne i Kroer synes det er vondt at nærskolen kanskje må legges ned. I spørsmålene om Kroer skole er en god skole for barna som går der, er vi helt enige med Senterpartiet.

Det er forståelig at enkelte foresatte har spesielle ønsker for barna sine, men det er en myte at små skoler er bedre enn store skoler, eller omvendt. Det finnes lite empiriske forskning som støtter verken det ene eller det andre synet. Det gode læringsmiljøet og den gode skolen skapes i det daglige mellom de som er involvert i skolen og i liten grad av størrelse på skolen, og Høyre er helt sikre på at dette arbeidet ivaretas på aller beste måte også på Kroer.


«Hver gang jeg kommer innom lærerværelset på Kroer skole, blir jeg møtt av engasjerte lærere som brenner for skolen sin», skriver Sps Gisle Bjørneby i sitt innlegg. Hva slags ærend en politiker har på et lærerværelse som gjør at han stadig må besøke det, stiller jeg meg undrende og svært kritisk til, men jeg vet med 100 % sikkerhet at han, om han hadde besøkte en hvilken som helst annen av Ås skoler, ville han trolig opplevd den samme entusiasmen og motivasjonen for å ivareta elevenes læring og psykososiale miljø.

Høyres innlegg i Ås avis og ØB i forrige uke handler overhodet ikke om kvaliteten på undervisningen på Kroer skole, men om vi som kommune fortsatt kan se på at Kroer stadig blir mindre og mindre samtidig med at den ledige kapasiteten ved skolene i sentrale Ås stadig blir større.

I Handlingsprogram 2022–2025 påpeker Kommunedirektøren at vi kan spare inn 20 millioner og bruke 17 millioner mer på undervisning om kostnadene til skolebygg var på samme nivå som sammenlignbare kommuner i Norge (Kostra). Bare ved å utnytte den eksisterende skolestrukturen bedre mener Kommunedirektøren at vi årlig kan spare inn 7 millioner kroner.

Vi har tidligere skrevet at posisjonen har vedtatt å spare inn 10 millioner kroner på barnehager og skole fra neste år, og at slike innsparinger trolig vil måtte medføre kutt i lovpålagte tjenester for barna våre. Samtidig har de samme politikerne politisk inngått en hestehandel om at Kroer skole ikke skal legges ned i inneværende kommunestyreperiode. Dette er sakens kjerne!

I all enkelhet er Høyres standpunkt i saken følgende: – Enten må de politiske partiene som pålegger uspesifiserte kutt på 10 millioner kroner samtidig komme opp med en tilleggsbevilling slik at Kroer skole ikke belaster budsjettet eller ta konsekvensene av at de samme partiene også har vedtatt en ny, og moderne skolestruktur som i lang tid fremover vil ha stor overkapasitet i sentrale Ås. Vi er derfor glade for at også Senterpartiet sammen med Høyre har bestilt reelle tall fra kommunen, for å få etablert et korrekt bilde av kostnadene forbundet med å ha to parallelle skolestrukturer. Vi ser også frem til å få disse tallene på bordet

Og så er vi helt enige i at Kroer, med sine bølgende Toscana-landskap er nydelig og helt sikkert et herlig sted å vokse opp!