Senterpartiet vil sikre Østmarka til aktiv bruk for å fremme folkehelse, friluftsliv og idrett

Av
DEL

MeningerFormålet med Østmarka Nasjonalpark er å verne naturen. Dette vil gå ut over friluftsliv, idrett og folkehelse. Det vil også hindre aktiv skogforvaltning hvor skogen vil være en del av det grønne skiftet. I snøfattige vintre er ubrøytede skogsbilveier de eneste mulige skiløyper. Skogsbilveier er også de mest benyttede turtraseer hele året.

Akershus Senterparti vedtok på sitt fylkesårsmøte 8. og 9. februar 2020 følgende :Senterpartiet sier nei til Østmarka Nasjonalpark bl.a av følgende grunner:

  • *Naturvern og artsmangfold er sikret gjennom eksisterende naturreservater og ved Markaloven med gjeldende forskrifter.
  • *Formålet med Østmarka Nasjonalpark er å verne naturen. Dette vil gå ut over friluftsliv, idrett og folkehelse. Det vil også hindre aktiv skogforvaltning hvor skogen vil være en del av det grønne skiftet.
  • *iljødirektoratets faglige vurderinger er i stor grad forlatt i Klima- og Miljødepartementets oppstartbrev om verneplanprosess datert 14. nov 2019. Dette setter begrepet Nasjonalpark i et merkelig lys og vil gi et enda mer uoversiktlig miljøbyråkrati i Norge.
  • I stedet for flere forbud/påbud og statlig byråkrati, må økonomiske ressurser prioriteres til friluftsorganisasjoner, idrettslag, kommuner, grunneiere og andre som tilrettelegger for aktiv bruk av Østmarka.
  • Lokaldemokratisk påvirkning må ivaretas ved større vernetiltak som Nasjonalparker når ordningen med frivillig skogvern benyttes.

Dette innebærer bred støtte til det store flertallet i Enebakk kommunestyre som ved flere anledninger har sagt nei til Østmarka Nasjonalpark.

Vi oppfordrer H, Frp og Krf i Enebakk til å jobbe mot sine på Stortinget og i Regjering, for å bidra til at arbeidet med utredninger i forhold til Østmarka Nasjonalpark blir stanset.

Nils-Petter Wiik, gruppeleder Enebakk SP

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags