Gå til sidens hovedinnhold

Sentrum som forsvant

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Mange av oss som har tilhørt det politiske sentrum i Norge er blitt partiløse. Både Venstre og Kr.F brøt klare løfter om ikke å gå i regjeringssamarbeid med Frp. Samtidig skjer en glideflukt der viktige sentrumsverdier ”glemmes”.

Et sterkt sentrum på vippen mellom blokkene har gitt balanse i politikken, uansett om Høyre eller Arbeiderpartiet har vært største parti i regjeringen. I dag er denne balansen forrykket, og både V og KrF har gått til høyresiden, trolig på varig basis. Ved å oppheve den tidligere klare grensetrekningen mot ytre høyre, flyttes tyngdepunktet i norsk politikk, og sentrumsposisjonen på den viktige høyre-venstre-aksen oppgis.

Det aller viktigste for likhet og likeverd er nemlig folks arbeid og inntekt. Hvis balansen mellom arbeid og kapital glemmes, styrkes kapitalmakten på arbeidsfolks bekostning og den norske samfunnsmodellen svekkes.
Et grotesk eksempel på dette har vi med tilknytning til taxinæringen opplevd, når store deler av høyresiden - inkludert de tidligere sentrumspartiene – omfavner løsarbeidersamfunnet, og støtter flytting av makt og pengestrøm fra arbeid til kapital.

En annen tvilsom side av tidens politikk er den økte makten til PR-byråer, og det maktspillet disse utøver på vegne av betalende, ofte skjulte, klienter i et urbant samrøre av medier, politikk, og næringsinteresser.

Disse to foreteelsene ble samlet da selskapet Uber i 2014 etablerte seg med ren pirattaxivirksomhet i Oslo-området, ledsaget av en PR-kampanje om at dette var ”innovasjon”, ”delingsøkonomi”, ”ny teknologi”, ”framtidens arbeidsliv”. En ren bløff, men fremmet av ungdoms- og urbane politikere i alle de borgerlige partiene.

Én ting er at dette var kriminelt, noe ingen på borgerlig side brød seg om. Det ble straffet av politi og domstoler. En annen ting var notorisk skattesnyteri som grunnlag for å ”konkurrere” på pris med lovlige drosjer. Heller ikke det ble påtalt av støttespillerne. Forretningsmodellen er ren sosial dumping.

PR-bløffen om et ”friere og mer fleksibelt” arbeidsliv er grundig avslørt. Der Uber og tilsvarende selskaper opererer, er det systematisk underskuddsdrift for å rydde konkurrenter av veien, og like systematisk underbetaling av sjåførene. Så grovt at myndigheter i USA nå krever regulering, som minstelønnssatser og sosiale rettigheter.

Dette løsarbeidersamfunnet ble betegnet som del av ”delingsøkonomien”, til tross for at det ikke har det minste med deling å gjøre. Ubers forretningsinteresser ble aktivt fremmet av blant andre KrFs førstekandidat i Viken, Ida Lindtveit Røse, som i tillegg kommer rett fra jobb i det PR-byrået som sto bak den ulovlige introduksjonen i Norge.

Det prinsipielle i dette er hvordan amerikansk arbeidsliv snikinnføres under dekke av ”innovasjon” og andre former for PR-bløff, og hvordan norske politikere bruker politiske posisjoner til å fremme kommersielle særinteresser.
Jeg har vært aktivt medlem av Venstre i 45 år, og var tett på partiledelsen som sekretariatsleder for partiets stortingsgruppe i 12 av dem. I dag er jeg sjokkert over høyredreiningen, og den populistiske holdningen til et arbeidsliv som fremmer kapitalens, ikke enkeltmenneskenes frihet, slik sosialliberal ideologi skulle tilsi.

Løsarbeidersamfunnet er et angrep på den norske samfunnsmodellen, og må bekjempes. Derfor vil jeg anbefale alle tidligere sentrumsvelgere å stemme Arbeiderpartiet eller Senterpartiet ved høstens fylkestingsvalg.

Atle Hagtun, Ski. Tidligere leder i Ski Venstre. Redaktør i Norges Taxiforbund. Innlegget er på egne vegne.

Kommentarer til denne saken