Seriestart: Planene er lagt for de lavere divisjonene

Barnefotballen og breddefotballen er foreløpig satt på vent. Planene for hvordan seriespillet skal gjennomføres når smittevernreglene blir ytterligere lempet på er imidlertid lagt i Østfold.