Torsdag kveld blir det full gass på SF Kino Ski. Da er det festvisning av Børning 2 med regissør, skuespillere, grombiler og folkeliv.