SIGGERUD: Dette skal være et forebyggende tiltak på et sted hvor det forekommer mobbing, selv om Siggerud ikke er verst i klassen.

– Det er en stor gruppe frivillige som er med og bidrar, sier Andreas Folkvord.

Arbeidsgruppa jobber med taushetsplikt.

– Vi snakker aldri om enkeltsaker og snakker aldri negativt om andre, sier Ragnhild Osen.

LES OGSÅ: Trenger flere morgenfugler på Langhus

Fyrtårn på skoleveien

Nå er SUM på jakt etter flere voksne som er hjemme på dagtid og som kan tenke seg å stille opp som vakter på skoleveien.

– Det har vært den største utfordringen vår å få tak i folk som har anledning til å stille opp på det. Dette handler om to ting; trafikksikkerhet og det å være et fyrtårn. At det står en voksen flere steder på skoleveien som gjør at barna føler seg trygge. Det er hyggelig å ha noen å prate med. Det ligger en veldig liten grad av forpliktelse i dette. Det handler om å få en refleksvest og gå ut når du har tid og anledning på morgenen og ettermiddagen, sier Andreas Folkvord.

Har du lyst til å bli med, kan du ta kontakt med Eli Lindqvist på 970 70 633.

– Jeg har selv vokst opp på Siggerud. Jeg gledet meg hver dag til å gå på skolen og møte vennene mine. Da jeg flyttet tilbake til Siggerud og fikk to barn selv, så jeg at det ikke er alle som har det sånn, sier Ragnhild Osen.

LES OGSÅ: Lager informasjonsfilm om Skis «Morgenfugler»

Gode støttespillere

De engasjerte foreldrene har mange gode støttespillere i nærområdet. Erik Enge på Profil og Dekor skaffer T-skjorter og refleksvester.

– Kiwanis Club Siggerud og Lions Club Langhus-Siggerud har bidratt, Norges Skøyteforbund, kulturavdelingen i Ski kommune, Chili Group i Harstad og Frifond barn og unge, forteller Ragnhild Osen.

– Skolen er en god samarbeidspartner og veldig velvillig i forhold til dette. Idrettslaget, kirken og Siggerud fritidsklubb er også veldig positive, sier Andreas Folkvord.

Gratis afterschool

SUM skal ikke være noen konkurrent for noen av de tilbudene som finnes på Siggerud fra før. Nå kan barna for eksempel være med på både dans og ballett.

– Eli Lindqvist har gratis afterschool i kioskområdet i hallen tre dager i uken. Dette er for barn fra 5. trinn og oppover. Her får de leksehjelp og spiller spill. Hun lager mat og vi har kjøpt inn en del utstyr. Dit kan barna gå tre ganger i uken i stedet for å gå hjem til en iPad eller føle seg alene hjemme, sier Ragnhild Osen.

En pappa har engasjert seg for å få til skøytebane. SUM har som sagt fått penger fra skøyteforbundet, og en brannmann i gruppa sørger for sprøyting.

TONO har innvilget fritak for to filmfremvisninger, slik at det blir to gratis kinoforestillinger på skolen, en før sommeren og en etter ferien.