Richard & co. har lagd skøytebane på dugnad

Engasjerte foreldre på Siggerud legger ned mye frivillig arbeid for at barna skal ha et fint oppvekstmiljø. Det er verdt en fest på glattisen.