Sigurd Dancke er optimist: – Vi jobber med å få satt opp den 31. Fløysbonnmusikalen før skolen slutter

– Vi leter med lys og lykte etter muligheter til å sette opp Fløysbonnmusikalen før elevene avslutter skoleåret. Jeg er optimist av natur og tror vi skal få det til, sier musikklærer Sigurd Dancke.