Bli abonnent og få tilgang til alt på ØB.no for 99 kroner i åtte uker

FOLLO: Frp-politikeren fra Follo ble varetektsfengslet  første gang 10. mai. Tirsdag ble mannen fengslet for fire nye uker gjennom såkalt kontorforretning, det vil si at han aksepterte at varetekten ble forlenget og møtte derfor ikke opp i Follo tingrett da politiets begjæring om varetekt ble behandlet av en dommer.

Folllo-politiet fattet interesse for mannen da de etterforsket spredning av bilder som seksualiserer barn. Under ransakingen av hjemmet hans i Follo fant politiet en betydelig mengde narkotika, i hovedsak kokain, men også noe amfetamin.

Les også: Follo-politiker siktet for oppbevaring av narkotika og dopingmidler

Allerede mandag fikk den aktuelle Follo-kommunen en søknad på vegne av Frp-politikeren der han ba seg fritatt for alle politiske verv. Ved søknaden lå det en bekreftelse på at han var siktet i en alvorlig straffesak, men ikke hva han var siktet for. Da innholdet i siktelsen ble kjent via media, der VG var den første som omtalte saken, slo nyheten ned som et lyn i det politiske miljøet i Follo.

Onsdag kveld avholdt styret i lokallaget der Frp-politikeren var medlem, et møte der denne saken ble diskutert. Før møtet ønsket lederen av lokallaget ikke å uttale seg om saken, og etter møtet fikk ØB følgende pressemelding:

Lokallaget av FrP er igjennom dagspressen gjort kjent med at en lokalpolitiker i Follo er siktet og varetektsfengslet av politiet.

Vedkommende har meldt seg ut av partiet og frasagt seg alle verv.

Vedkommende er således ikke lenger medlem av FrP og er derved ikke en sak for partiet.

Det er nå opp til politi og påtalemyndighet å behandle saken videre.

Utover dette ønsker lokallaget ikke å kommentere saken ytterligere.

Verken den siktede Frp-politikerne eller hans forsvarer, advokat Gunhild Lærum, har vært i kontakt med det aktuelle lokallaget før saken sprakk i media.