FOLLO: Simon Oxholm Roy er engasjert som klimakoordinator for Follokommunene, altså Nordre Follo, Frogn, Enebakk, Nesodden, Vestby og Ås, for å styrke innsatsen med å nå felles klimamål.

Dette skriver Nordre Follo kommune i ei pressemelding

Kommunene har mange felles utfordringer i å nå klimamålene, og har derfor valgt å opprette en egen prosjektstilling for å styrke arbeidet. Formelt er han ansatt hos Nordre Follo, men skal jobbe for alle Follo-kommunene.

– Store utfordringer

Den nye klimakoordinatoren er utdannet antropolog og har jobbet med forskning innen energiomstilling, bærekraft og samarbeid mellom offentlige og private aktører. Nå skal han jobbe med å få på plass samarbeidsarenaer på tvers av Follokommunene som også omfatter forskningsmiljøer, næringsliv og innbyggere – og prosjektet skal prøve ut nye samarbeidsformer.

– Vi står overfor store klimautfordringer som samfunn, som må løses gjennom samhandling. Vi har løsningene, men mangler samarbeid og handling. Jeg er derfor glad og spent på å kunne hjelpe med å koordinere og fremskynde bærekraftstiltak i Follo og få til nye samarbeidsarenaer på tvers av kommuner, næringsliv, forskning og innbyggere, sier Simon Oxholm Roy, som vil ha sin daglige arbeidsplass på rådhuset i Nordre Follo kommune i pressemeldinga.

Prosjektstillingen har en varighet på 1,5 år.

Ber folk om å ta kontakt

Den nye klimakoordinatoren skal være en pådriver, inspirator og koordinator for å styrke klimaomstillingen i Follo.

– Jeg tar gjerne imot tips, råd og innspill, så bare ta kontakt med meg om du har noe du vil snakke om, oppfordrer han.