Sindre døde etter legetabbe. Moren ble ødelagt av sorgen

Sindre Kristoffer Askerud døde på Ullevål sykehus en gang om morgenen 26. april 2012. Moren hans ble ødelagt av sorgen.