Fire nye konkurser eller konkursåpninger i Nordre Follo

– Det er åpnet konkurs i ORANGE BYGG AS.

– Det er åpnet konkurs i RTS BYGGTJENESTER AS.

– Bobehandlingen er innstilt i SKI ELEKTRO OG INSTALLASJON AS. Selskapet er slått konkurs og lagt til sletting.

– Det er åpnet konkurs i TRE OG MUR HÅNDVERK AS.

28 nyopprettede selskaper eller foretak i Nordre Follo

– ALOE VERA FRYD VED LISE SIKORA er registrert i 3020 Nordre Follo. Selskapet skal drive med «videresalg av kosttilskudd, hudpleie og hygiene produkter fra Forever Living Products». Daglig leder er ikke oppgitt.

– AMICUS INVESTMENT AS er registrert i 3020 Nordre Follo og skal drive med «investere i selskaper og alt annet som naturlig faller sammen med dette, herunder å delta i andre selskaper med lignende virksomhet, kjøp og salg av aksjer, eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretagende». Daglig leder er Sayed Rahimi.

– ARBEIDSKRAFT VALDRES PRODUKSJON AS er registrert i 3020 Nordre Follo og skal drive med «produksjon og installasjon bygg og anlegg, handel, konsulentvirksomhet, elektrisk installasjon og alt som står i forbindelse med dette». Daglig leder er Lars Moe Westgård.

– BEKKEN VVS OG RÅDGIVNING AS er startet i 3020 Nordre Follo for å drive med «rørleggertjenester, oppussing av bad og kjøkken og vedlikehold». Daglig leder er Martin Peder Kaada Hovden.

– BYM SEMMERUD INVEST er grunnlagt i 3020 Nordre Follo med formålet «rådgivning av tech-systemer, konsulentbistand og salg av slike systemer/løsninger». Daglig leder er ikke oppgitt.

– DESIGNVERKET AS er etablert i 3020 Nordre Follo med formålet «selge varer og tjenester innen interiør, gaveartikler, klær, smykker, kunst, brukskunst. Kursvirksomhet – og annet som naturlig sammenfaller med dette – samt deltagelse i andre selskaper, investeringer og nærliggende virksomhet». Daglig leder er Rubi Maria Semb.

– ENMA AS er grunnlagt i 3020 Nordre Follo og skal drive med «å drive med entreprenør oppgaver». Daglig leder er Mats Ruud Elvebråten.

– FAR EAST – ENERSTVEDT er grunnlagt i 3020 Nordre Follo og skal drive med «netthandel med salg av møbler og interiørartikler». Daglig leder er Kjell Enerstvedt.

– FEJA RENHOLD AS er grunnlagt i 3020 Nordre Follo. Selskapets formål oppgis til «å drive innen rengjørings- og vaktmestertjenester overfor firma og private, samt hva som dermed står i forbindelse, direkte eller via deltagelse i andre foretak». Daglig leder er Brigita Baltrimaite.

– HS DESIGN HILDE STRØM er registrert i 3020 Nordre Follo. Selskapets formål er «industridesign, produktdesign». Daglig leder er ikke oppgitt.

– J MJELVA HOLDING AS er stiftet i 3020 Nordre Follo og skal drive med «industrielle investeringer, samt enhver annen økonomisk virksomhet som selskapet finner formålstjenlig, herunder deltagelse i andre selskaper ved aksjetegning eller på annen måte». Daglig leder er Jonas Mjelva.

– JARLE ENGESVEEN AS er grunnlagt i 3020 Nordre Follo. Selskapets formål er «IKT kabling innen bygg og anlegg, personal utleie, samt investering i verdipapirer». Daglig leder er Jarle Engesveen.

– KATTAS II AS er startet i 3020 Nordre Follo og skal drive med «investering i aksjer og andeler og det som står i forbindelse med dette». Daglig leder er ikke oppgitt.

– KENGURU AS er grunnlagt i 3020 Nordre Follo for å drive med «holdingselskap med formål om å holde aksjer i selskaper. Kapital: NOK 33.470,00

– LUNSJ OG CATERING FOLLO AS er stiftet i 3020 Nordre Follo. Selskapets formål er «drive cateringvirksomhet, kantinedrift, blomsterdekorasjoner, drift av selskapslokaler, eventarrangementer samt annen virksomhet som naturlig faller innenfor dette, herunder å delta i andre selskaper med lignende virksomheter». Daglig leder er Espen Mikal Gryt.

– NAILS BY SAKAR JANGIR AS er stiftet i 3020 Nordre Follo og skal drive med «selvpleie, skjønnhet og neglesalong, samt deltagelse i annen tilknyttet virksomhet». Daglig leder er Sakar Ganem Jangir.

– NUVI MONTASJE AS er opprettet i 3020 Nordre Follo og skal drive med «kjøpe, selge og bytte vinduer og dører, samt annet håndverk og andre produkter/tjenester som naturlig hører sammen med dette, herunder å delta i andre selskap med lignende virksomhet, og kjøp og salg av aksjer eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretak». Daglig leder er ikke oppgitt.

– PANPLAN AS er etablert i 3020 Nordre Follo og skal drive med «salg av varer og tjenester for byggebransjen, anleggsbransjen, eiendomsbransjen og alt hva som står naturlig i forbindelse med dette». Daglig leder er Aleksander Bo Tunheim.

– RAMSTAD RØRLEGGERSERVICE AS er startet i 3020 Nordre Follo og skal drive med «å påta seg oppdrag innen vvs-markedet, service og vedlikehold for privatpersoner og bedrifter. Diverse rørleggertjenester». Daglig leder er Adrian Ramstad.

– RISKPLAN AS er opprettet i 3020 Nordre Follo. Selskapet skal drive med «konsulenttjenester forsikring». Daglig leder er ikke oppgitt.

– RÅD & REGNSKAP Tommy Eirik Johnsen er grunnlagt i 3020 Nordre Follo. Selskapets formål er «revisorvirksomhet. Regnskapstjenester». Daglig leder er ikke oppgitt.

– SKROLL AS er startet i 3020 Nordre Follo med formålet «selge tjenester og varer innen markedsføring, rådgivning, nettside og programmeringstjenester og konsulentvirksomhet. Selskapet skal også utvikle og drifte digitale plattformer og annet som naturlig sammenfaller med dette samt deltagelse i andre selskaper». Daglig leder er Edvard Vedvik.

– SLK BOLIGVENTILASJON AS er grunnlagt i 3020 Nordre Follo for å drive med «utførelse av ventilasjons- og inneklimatjenester i boliger samt det som naturlig står i forbindelse med dette». Daglig leder er Odd-Audun Jenssen.

– SYNNE RØNNING PSYKOTERAPI er registrert i 3020 Nordre Follo og skal drive med «psykoterapi/familieterapi». Daglig leder er ikke oppgitt.

– SØLEN HOLDING AS er stiftet i 3020 Nordre Follo for å drive med «investeringer i annen virksomhet, herunder fast eiendom og aksjer». Daglig leder er ikke oppgitt.

– VITO DESIGN II AS er opprettet i 3020 Nordre Follo og skal drive med «investeringer i annen virksomhet, herunder fast eiendom og aksjer». Daglig leder er Lisbeth Skarre Lund.

– W.A INVEST AS er registrert i 3020 Nordre Follo. Selskapets formål oppgis til «investering i aksjer/andre selskaper». Daglig leder er Andreas Østgård.

– WINTER AS er startet i 3020 Nordre Follo med formålet «konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi». Daglig leder er Torgeir Hvamstad Petersen Winter.

Ingen nye konkurser eller konkursåpninger i Ås

– Ingen nye konkurser

15 nyopprettede selskaper eller foretak i Ås

– DIEGO ROBERTO DENETT NORWAY er grunnlagt i 3021 Ås. Selskapets formål oppgis til «undervisning i argentinsk kultur, tango, folkedans. Opptreden av dans, djing, skuespill». Daglig leder er Diego Roberto Denett.

– DRØBAK DELIKATESSE AS er etablert i 3021 Ås. Selskapet skal drive med «tilberedning og omsetning av varer og tjenester direkte og indirekte naturlig tilknyttet delikatesser hovedsakelig fra, men ikke begrenset til jakt, fiske og sanking». Daglig leder er Mari Elisabeth Smith.

– ENGOY AS er startet i 3021 Ås. Selskapets formål er «markedsføring, kjøp og salg av varer». Daglig leder er Sondre Skårmo Engøy.

– GARCIA FOLLO RENHOLD OG TRANSPORT er opprettet i 3021 Ås med formålet «renhold, søppeltaxi, flyttebyrå, dødsbo, mellomlagring og vaktmester». Daglig leder er ikke oppgitt.

– LESKE AGENTUR AS er opprettet i 3021 Ås. Selskapet skal drive med «fremstilling og salg av alkoholfri drikke og andre produkter som naturlig faller sammen med dette, herunder å delta i andre selskaper med lignende virksomhet, kjøp og salg av aksjer mv.». Daglig leder er ikke oppgitt.

– M & T CONSULTING GROUP AS er opprettet i 3021 Ås for å drive med «konsulenttjenester, innovasjon og startup virksomhet». Daglig leder er ikke oppgitt.

– MADE BY NORSE FJUKSTAD er etablert i 3021 Ås. Selskapets formål er «lasergravering, 3D-printing, profilering, trearbeid». Daglig leder er ikke oppgitt.

– NOLO NORDIC AS er registrert i 3021 Ås og skal drive med «fremstilling og salg av alkoholfri drikke og andre produkter som naturlig faller sammen med dette, herunder å delta i andre selskaper med lignende virksomhet, kjøp og salg av aksjer med videre». Daglig leder er ikke oppgitt.

– OLE KLOMSÆT HOLDING AS er grunnlagt i 3021 Ås og skal drive med «å investere i andre selskap». Daglig leder er ikke oppgitt.

– POLYMATH AS er startet i 3021 Ås. Selskapets formål oppgis til «investere i selskaper og eiendom og alt annet som naturlig faller sammen med dette, herunder å delta i andre selskaper med lignende virksomhet, kjøp og salg av aksjer. Selskapet vil også drive med konsulentarbeid innenfor teknologi og programmering». Daglig leder er Muhammad Uzair Aftab.

– PROSJEKTEIENDOM HORNNÆSS er opprettet i 3021 Ås. Selskapet skal drive med «kjøp, salg og utvikling av eiendom». Daglig leder er Øyvind Hornnæss.

– RIV OG SANERING AS er startet i 3021 Ås. Selskapets formål oppgis til «vaktmestertjenester, sjauing, rigg, drift, vedlikehold, samt eie aksjer i andre selskaper og forvalte eierinteressene av disse, samt kjøp og salg av aksjer. Selskapet skal også kunne forestå administrative tjenester for andre». Daglig leder er Victor Haukelidsæter Olsen.

– SAEBO REGNSKAP AS er startet i 3021 Ås og skal drive med «tilby regnskap-, økonomi- og konsulenttjenester, samt annet som naturlig faller sammen med dette». Daglig leder er Pernille Erevik Sæbø.

– SVAJ PRODUKSJON AS er grunnlagt i 3021 Ås. Selskapet skal drive med «industriproduksjon av produkter i kompositt. Eie aksjer og andeler i andre selskap som står i naturlig tilknytning til dette». Daglig leder er Knut Egil Vedvik.

– SYVERSEN INVEST AS er etablert i 3021 Ås med formålet «finansielle investeringer og deltagelse i andre selskaper samt annen virksomhet som naturlig faller inn under dette». Daglig leder er Geir Inge Kvamme Syversen.