FOLLO: Flere næringsdrivende i distriktet har benyttet sommeren til å starte eget foretak. Her er oversikten over hvem som har etablert seg i Follo, og hvem som har måttet kaste inn håndkleet i løpet av august.

Nordre Follo

4 LINDSTRØM AS er stiftet i 3020 Nordre Follo. Selskapet skal drive med "konsulentvirksomhet, samt investere i aksjer, andeler i selskap, obligasjoner, fast eiendom og annet som står i naturlig forbindelse med dette". Daglig leder er Marius Lindstrøm.

AHMAD TRYGG TRANSPORT er stiftet i 3020 Nordre Follo. Selskapets formål oppgis til "taxi". Daglig leder er ikke oppgitt.

BOLIGSAMEIET SPYDEBERG PARK er registrert i 3020 Nordre Follo for å drive med "eierseksjonssameie"

CV SERVICE AS er startet i 3020 Nordre Follo for å drive med "kjøp, salg og utleie av fasteiendom, rørleggerarbeider og salg av varer og tjenester. Oppussing av boliger". Daglig leder er Jeanette Vinar.

DUBE REGNSKAP AS er startet i 3020 Nordre Follo. Selskapet skal drive med "regnskapsbyrå, rådgivning, konsulentvirksomhet og andre produkter/tjenester som naturlig hører til dette, herunder å delta i andre selskap med lignende virksomhet, og kjøp og salg av aksjer eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretak, samt all anne". Daglig leder er Anne-Marthe Duserud Berntsen.

DYNAMISK FOT AS er startet i 3020 Nordre Follo. Selskapet skal drive med "å drive fotterapi og tilby tilhørende produkter

GJERSTAD TEKNISKE RØRLEGGER OG VEDLIKEHOLD AS er stiftet i 3020 Nordre Follo og skal drive med "rørleggerarbeid og salg av varer og tjenester. Drift og vedlikehold". Daglig leder er Siw Kristine Gjerstad.

HJL INVEST AS er grunnlagt i 3020 Nordre Follo for å drive med "selv, gjennom hel- eller deleide selskaper eller ved samarbeide med andre virksomheter, å forestå alminnelig forretningsvirksomhet, herunder investeringer i finansielle instrumenter, selskapsandeler og fast eiendom". Daglig leder er ikke oppgitt.

K12X EIENDOM AS er opprettet i 3020 Nordre Follo. Selskapets formål oppgis til "eiendom, utleie og drift". Daglig leder er Ken Morgan Evensen.

KMI HOLDING AS er stiftet i 3020 Nordre Follo og skal drive med "eie andeler i ulike aksjeselskap". Daglig leder er ikke oppgitt.

LIND INVEST AS er stiftet i 3020 Nordre Follo for å drive med "selv, gjennom hel- eller deleide selskaper eller ved samarbeide med andre virksomheter, å forestå alminnelig forretningsvirksomhet, herunder investeringer i finansielle instrumenter, selskapsandeler og fast eiendom". Daglig leder er ikke oppgitt.

MATA RENHOLD er etablert i 3020 Nordre Follo og skal drive med "rengjøring av private og statboliger samt alt som naturligfaller under dette". Daglig leder er ikke oppgitt.

NORDRE FOLLO RØRLEGGER VAKT AS er startet i 3020 Nordre Follo og skal drive med "rørlegger, varmepumpemontasje, tømrer". Daglig leder er ikke oppgitt.

OWL INVEST AS er opprettet i 3020 Nordre Follo. Selskapet skal drive med "å investere i selskaper som sammenfaller med eiernes interesser og økonomiske målsetninger. Deltagelse i andre selskaper med lignende virksomhet, kjøp og salg av aksjer i selskaper, eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretagender". Daglig leder er Lill Elisabeth Magnerud.

SANDSTRAND AS er etablert i 3020 Nordre Follo. Selskapets formål er "hundepensjonat". Daglig leder er Lasse Alexander Sandstrand.

TEAM VASK AS er etablert i 3020 Nordre Follo og skal drive med "selge tjenester og varer innen rengjøring og vaktmestertjenester og annet som naturlig sammenfaller med dette, samt deltakelse i andre selskaper, investeringer og nærliggende virksomhet". Daglig leder er Najim Masbah.

F1-TRAFIKKSKOLE AS er registrert i 3020 Nordre Follo. Selskapet skal drive med "trafikkskoleundervisning". Daglig leder er Shadab Shafaqat Ali.

GH & JV HOLDING AS er startet i 3020 Nordre Follo. Selskapets formål oppgis til "investere i og eie aksjer". Daglig leder er ikke oppgitt.

IBR NORDIC INVEST AS er grunnlagt i 3020 Nordre Follo og skal drive med "investering i verdipapirer, eiendom samt deltagelse i lignende virksomheter". Daglig leder er Anders Barnholt.

LØVHAIR LØVMYR er stiftet i 3020 Nordre Follo. Selskapets formål er "frisør, samt salg av hårprodukter". Daglig leder er ikke oppgitt.

SAMEIET TRE EKER er etablert i 3020 Nordre Follo og skal drive med "eierseksjonssameie"

SKI TANNHELSESENTER AS er grunnlagt i 3020 Nordre Follo for å drive med "tannlegevirksomhet". Daglig leder er Gurinder Singh Rai.

STASJONSVEIEN 6 AS er grunnlagt i 3020 Nordre Follo. Selskapet skal drive med "drive og eie eiendommen, seksjon 2, 3 og 4 under gnr 60, bnr 26 og 33 i Ski Kommune". Daglig leder er Kristian Sverre.

SVANTA AS er stiftet i 3020 Nordre Follo. Selskapets formål er "drive med investering i verdipapirer, utleie av landbruksbygg og annet som naturlig henger sammen med dette". Daglig leder er Sverre Tallaksrud.

TG RØRSERVICE AS er startet i 3020 Nordre Follo. Selskapet skal drive med "rørleggertjenester og andre produkter/tjenester som naturlig hører til dette, herunder å delta i andre selskap med lignende virksomhet, og kjøp og salg av aksjer eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretak. Selskapet kan også drive med kjøp/drift av fas". Daglig leder er Thomas Glømmen.

ÅSHILD WORRE LIE er startet i 3020 Nordre Follo. Selskapets formål er "import/produksjon og salg av klær og bøker for foreldre og barn. Skal i hovedsak selges via nettbutikk". Daglig leder er ikke oppgitt.

F. I. R. E. HOLDING AS er registrert i 3020 Nordre Follo og skal drive med "investeringer i finansielle instrumenter, herunder aksjer i andre selskaper, og alt som står i naturlig forbindelse med det". Daglig leder er ikke oppgitt.

PAAM STUDIOS, PERNILLE ÅRVING MØRCK er opprettet i 3020 Nordre Follo for å drive med "filmproduksjon, reklamemateriell og illustrasjon". Daglig leder er ikke oppgitt.

Ås

JASMIN EIENDOM AS er stiftet i 3021 Ås med formålet "investere i selskaper og eiendom og alt annet som naturlig faller sammen med dette, herunder å delta i andre selskaper med lignende virksomhet, kjøp og salg av aksjer, eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretagende". Daglig leder er Hussam Salim Qadim Manasrah.

LEKEKLOSSEN AS er opprettet i 3021 Ås og skal drive med "handel, herunder import og eksport, herunder også med fast eiendom samt ved aksjeerverv eller på annen måte å gjøre seg interessert i selskaper med tilsvarende eller beslektet formål". Daglig leder er ikke oppgitt.

LILLEHEIER SKATESTYLE er registrert i 3021 Ås. Selskapets formål er "postordre-/Internetthandel med tekstiler, utstyrsvarer, klær og skotøy". Daglig leder er Christian Lilleheier.

VELARIUM AS er opprettet i 3021 Ås. Selskapets formål oppgis til "solskjerming, befaring, montering og salg av produkter". Daglig leder er Simon Salamonsen Riis.

DANAND TRADING /V BARKVOLL er stiftet i 3021 Ås. Selskapets formål er "netthandel med bredt sortiment, blant annet klær, fritidsprodukter, møbler, hjemmeelektronikk, mobildeksler, gaveartikler, innredningsprodukter og annet som naturlig faller sammen med dette". Daglig leder er ikke oppgitt.

DELFFI AS er etablert i 3021 Ås. Selskapets formål er "selge tjenester og varer innen Legevirksomhet og alt som står i forbindelse med dette - og annet som naturlig sammenfaller med dette - samt deltakelse i andre selskaper, investeringer og nærliggende virksomhet". Daglig leder er Tatjana Haddeland.

IN HOUSE HOLDING AS er registrert i 3021 Ås. Selskapets formål oppgis til "investere i selskaper og eiendom og alt annet som naturlig faller sammen med dette, herunder å delta i andre selskaper med lignende virksomhet, kjøp og salg av aksjer, eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretagende". Daglig leder er Jostein Engen.

ISDAHL HOLDING AS er opprettet i 3021 Ås. Selskapet skal drive med "å eie aksjer i andre selskaper og alt som hører naturlig til dette". Daglig leder er Mats Isdahl-Johannesen.

JAN WOLD EIENDOM AS er registrert i 3021 Ås. Selskapets formål er "eierskap og forvaltning av fast eiendom samt det som naturlig står i forbindelse med dette". Daglig leder er ikke oppgitt.

SY NEPTUNE AS er registrert i 3021 Ås med formålet "salg og markedsføring av båtprodukter og tjenester". Daglig leder er Silje Langerud.

Frogn

BALTZ INVEST AS er grunnlagt i 3022 Frogn med formålet "kjøp, salg og utleie av fast eiendom". Daglig leder er ikke oppgitt.

BENA BYGG AS er etablert i 3022 Frogn for å drive med "snekkerarbeid, flislegging, reparasjon og oppussing av hus og leilighet". Daglig leder er Theodori Bena.

KLAMMERFRESING AS er startet i 3022 Frogn med formålet "oppgradering av tilkobling stikkledninger, anboringer og annet som naturlig hører inn under dette". Daglig leder er Aslak Jensen.

P. WESSEL INVEST AS er registrert i 3022 Frogn. Selskapets formål er "investering i eiendom og andre produkter/tjenester som naturlig hører til dette, herunder å delta i andre selskap med lignende virksomhet, kjøp og salg av aksjer, verdipapirer eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretak. Selskapet kan også drive med utvikling". Daglig leder er ikke oppgitt.

STENBERG CONSULTTING er opprettet i 3022 Frogn. Selskapets formål er "vask og vaktmestertjenester, interiør salg". Daglig leder er Kristin Stenberg.

VIRATECH AS er stiftet i 3022 Frogn. Selskapets formål er "salg av lyd, lys, bilde og sceneutstyr. Å utvikle og levere tekniske løsninger innen foto/video, med opptak og direkte produksjon, samt avvikling av både forhåndsprodusert og direkte materiale til arrangement i alle størrelser. Deltakelse i andre selskaper, ogs". Daglig leder er Petter Trønsdal.

AKSIMA PSYKOLOGTJENESTER AS er opprettet i 3022 Frogn med formålet "psykologtjenester". Daglig leder er ikke oppgitt.

BY INVEST AS er registrert i 3022 Frogn. Selskapets formål er "investere i selskaper og eiendom og alt annet som naturlig faller sammen med dette, herunder å delta i andre selskaper med lignende virksomhet, kjøp og salg av aksjer, eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretagende". Daglig leder er Bushra Yousaf.

CIE INVEST AS er registrert i 3022 Frogn og skal drive med "eie og forvalte kapital samt aksjer og andeler i andre selskaper, samt alt som står i forbindelse med dette". Daglig leder er ikke oppgitt.

Nesodden

STORDAHLS BLOMSTERBINGER er grunnlagt i 3023 Nesodden og skal drive med "dyrking av blomster for salg. Salg i egen blomsterbod, mulighet for salg i cafe/engros. Kursvirksomhet. Innkjøp av relaterte produkter for videresalg". Daglig leder er ikke oppgitt.

VEILAGET SKOLESTIKKEN SA er registrert i 3023 Nesodden for å drive med "felles drift/vedlikehold av privat vei". Daglig leder er ikke oppgitt.

VIKEN CONVENIENCE er opprettet i 3023 Nesodden med formålet "utleie av fritidsutstyr, bruktsalg/gjenbruk. Salg av lokalproduserte varer". Daglig leder er ikke oppgitt.

C&C EIENDOMSSERVICE ANS er startet i 3023 Nesodden og skal drive med "tilby ulike typer anleggsgartner og eiendomsservice tjenester rundt om i Follo/Oslo området. Ved vintertider vil det tilbys måketjenester". Daglig leder er Carl Andreas Wennberg Grøstad.

CRC AS er registrert i 3023 Nesodden med formålet "å investere i selskaper og eiendom og alt annet som naturlig faller sammen med dette, herunder å delta i andre selskaper med lignende virksomhet, kjøp og salg av aksjer, eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretagende". Daglig leder er Chris Robin Christensen.

NAMA AS er grunnlagt i 3023 Nesodden med formålet "undervisning og underholdning". Daglig leder er ikke oppgitt.

PEDERSEN BILFORHANDLER er registrert i 3023 Nesodden og skal drive med "salg og kjøp av bil". Daglig leder er ikke oppgitt.

VKM BARDRIFT AS er grunnlagt i 3023 Nesodden. Selskapet skal drive med "bardrift og annet som står i forbindelse med dette, herunder inv estering i andre selskaper". Daglig leder er ikke oppgitt.

Vestby

ARCTIC HAZARD AS er registrert i 3019 Vestby. Selskapets formål er "elektronisk underholdning, herunder produksjon av spill". Daglig leder er Nils Terje Lundberg.

ARCTIC HAZARD HOLDING AS er startet i 3019 Vestby for å drive med "investering i aksjer, andre virksomheter og fast eiendom samt alt som naturlig står i forbindelse med dette". Daglig leder er ikke oppgitt.

ELPATRON SERVICE AS er startet i 3019 Vestby. Selskapet skal drive med "utføre service og renholdsarbeid generelt ved privat eller bedrifter, samt service og vedlikehold av bygninger". Daglig leder er Ivo Bastian Droguett Bravo.

FIXIT KINSTAD er stiftet i 3019 Vestby med formålet "trefelling og hagearbeid". Daglig leder er ikke oppgitt.

NORDISK STEINSETTING AS er opprettet i 3019 Vestby. Selskapets formål er "opparbeide av uteområde, steinsetting, graving". Daglig leder er Michael John Christensen.

VERPETVEIEN 29 AS er stiftet i 3019 Vestby og skal drive med "eie og leie ut eiendommen Verpetveien 29, 1540 Vestby". Daglig leder er Cato Gulbrandsen.

VESTBY PARK AS er etablert i 3019 Vestby for å drive med "drift av overnattingssted, kjøp og salg av tjenester som går under dette. Forvaltning av fast eiendom og det som står i naturlig sammenheng med dette". Daglig leder er Thor Einar Johansen.

ARFU AS er startet i 3019 Vestby. Selskapet skal drive med "anlegsarbeid kjop salg av tjenester og varer". Daglig leder er Petter Kjølstad.

INTERRECRUIT AS er opprettet i 3019 Vestby. Selskapets formål oppgis til "bemanningsbyrå, leie ut arbeidskraft". Daglig leder er Ernestas Mockus.

NORDIC HEALTH DIAGNOSTIC AS er startet i 3019 Vestby for å drive med "tilby it-tjenester innen helsediagnose og oppfølging av helsedata, samt dataanalyse og bruk av kunstig intelligens i samband med DNA sekvensiering, og annen tilknyttet virksomhet". Daglig leder er John Christian Paulshus.

RAMME ARKITEKTER AS er opprettet i 3019 Vestby og skal drive med "arkitekttjenester og tilhørende virksomhet samt bistå som bygningskonsulent i forbindelse med oppføring og rehabilitering av bygg". Daglig leder er Bartlomiej Piotr Szczesniak.

SON SOLCELLE LUNDELL er etablert i 3019 Vestby med formålet "import, salg av elektroartikler, monteringsutstyr og service på dette". Daglig leder er Freddy Lundell.

ST PROSJEKT AS er registrert i 3019 Vestby med formålet "omsetning og drift av fast eiendom". Daglig leder er ikke oppgitt.

STORGATA 31 SON AS er etablert i 3019 Vestby og skal drive med "omsetning og drift av fast eiendom". Daglig leder er ikke oppgitt.

TØNNUM DRIFT DA er etablert i 3019 Vestby. Selskapets formål er "drive jordbruksproduksjon med korn, erter og bønner og det som naturlig hører inn under dette, drift og forpaktning av landbrukseiendommer, foredling av tømmer og ved og det som naturlig hører inn under dette". Daglig leder er ikke oppgitt.

WILHELMSEN BRICKS er stiftet i 3019 Vestby og skal drive med "e-handel av brukte og nye varer: Kjøp og slag av Lego som hele sett eller i deler, på Bricklink.com og Finn.com". Daglig leder er ikke oppgitt.

Enebakk

BRAGA INVEST AS er grunnlagt i 3028 Enebakk. Selskapet skal drive med "aktiv og varlig investering i aksjer og andre verdipapir samt aktiv forvaltning av egne midler og investeringer i eiendom og andre liknende varige aktiva". Daglig leder er Jonny Khan.

BYGNINGSVERNHÅNDVERKER PÅL ABRAHAMSEN er stiftet i 3028 Enebakk. Selskapets formål er "restaurering av bygninger". Daglig leder er Pål Tjukkesnekkern Abrahamsen.

FOLLO VEI & GODS AS er grunnlagt i 3028 Enebakk. Selskapets formål er "gods transport på vei, sperring, skilting og vedlikehold av vei og annet som naturlig sammenfaller med dette, samt deltakelse i andre selskaper, investeringer og nærliggende virksomhet". Daglig leder er Tom Arild Korsgaard.

NORDLYS VIKAR AS er grunnlagt i 3028 Enebakk og skal drive med "selskapets formål er å utleie av arbeidskraft

STRANDVOLLEN BAKERI BARLIE er stiftet i 3028 Enebakk. Selskapet skal drive med "bakeri og salg av bakevarer og interiør. Kursvirksomhet". Daglig leder er ikke oppgitt.

THE TRANSPORTER AHMED er stiftet i 3028 Enebakk og skal drive med "drosjevirksomhet - transport". Daglig leder er Waleed Ahmed.

VASILIEVA RENHOLD er registrert i 3028 Enebakk. Selskapets formål er "vaskefirma, renholdstjenester". Daglig leder er ikke oppgitt.

BRAGA BYGG AS er startet i 3028 Enebakk og skal drive med "entreprenør med hovedfokus innen balkong, trapp, rekkverk og fasade". Daglig leder er Jonny Khan.

DFF AS er startet i 3028 Enebakk og skal drive med "investere i selskaper og eiendom og alt annet som naturlig faller sammen med dette, herunder å delta i andre selskaper med lignende virksomhet, kjøp og salg av aksjer, eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretagende". Daglig leder er Daniel Flateby Fredriksen.

Konkurser

Ås

Det er åpnet konkurs i GENTREP EIENDOM AS.

Det er åpnet konkurs i H-2 BYGG AS.

Tvangsavvikling av aksjeselskap.

Det er åpnet konkurs i PAKRI MALERSERVICE AS.

Det er åpnet konkurs i ÅS SUSHI & THAI AS.

Nordre Follo

Det er åpnet konkurs i EIENDOM OG HJEM AS.

Bobehandlingen er innstilt i GULV OG VEGGMONTASJE LTD. Selskapet er slått konkurs og lagt til sletting.

Bobehandlingen er avsluttet i IVERKET AS. Selskapet er slått konkurs og lagt til sletting.

Det er åpnet konkurs i REGNSKAPSSERVICE FOLLO AS.

Nesodden

Det er åpnet konkurs i KVINNESLAND TORLEIF.

Det er åpnet konkurs i STANEK TOMASZ.

VERKTØYKASSA AS er besluttet tvangsoppløst.

Det er åpnet konkurs i VINGESKUTT AS.

Frogn

Det er åpnet konkurs i DRØBAK SPISEFORRETNING AS.

Vestby

P.R. ANLEGG AS er besluttet tvangsoppløst.

Det er åpnet konkurs i ROEN GLENN ROBERT.

Enebakk

Det er åpnet konkurs i DAUGELA DARIUS.