Skal du av E6 ved Mosseporten en av de neste kveldene, kan du få en kjedelig omkjøring