OSLO: Mange fra Nordre Follo pendler inn til Oslo hver dag, enten for jobb eller for annet, og dersom du er en av dem som reiser inn til Oslo, bør du tneke på hvordan du skal ferdes torsdag 16. mars i et gitt tidsrom.

Da er det politisk streik som fører til stans i kollektivtrafikken i Oslo, melder Avisa Oslo.

Den politiske streiken gjennomføres av førere som er medlem av Oslo Sporveiers Arbeiderforening.

Streiken omfatter førere av trikk, T-bane og busslinje 20, 21, 23, 24, 28, 34, 37, 54, 70, 74, 76, 71A, 71B, 72C, 75A, 75B, 75C, 78A og 78B i Oslo.

– Sporveien er hardt rammet av høye strømkostnader. Dette har påvirkning på våre arbeidsplasser og kan gi betydelige konsekvenser for kollektivtilbudet. Dagens regulering av strømprisene rammer privatpersoners økonomi hardt, og skaper usikkerhet i næringslivet, skriver fagforeningen om bakgrunnen for aksjonen, ifølge NTB.

Påregn forsinkelser

Streiken, og dermed stansen, vil vare fra 15.30 til 15.45 – altså midt i rushtiden.

Ruter opplyser i en pressemelding om at «transportmiddelet kjører til nærmeste holdeplass og vil stå der til streiken er over».

Forsinkelser må påregnes, også på andre busslinjer.

Ruter gjør også oppmerksom på at reisegarantien ikke er gjeldende ved streik.

På grunn av strømprisene

AO har tidligere omtalt den varslede streiken. Det er Oslo Sporveiers Arbeiderforening som streiker, og det gjør de på grunn av høye strømpriser:

«Sporveien er hardt rammet av høye strømkostnader. Dette har påvirkning på våre arbeidsplasser og kan gi betydelige konsekvenser på kollektivtilbudet. (..) Dårlig politisk styring av strømprisene skal ikke ramme gode velferdstilbud som kollektivtrafikk, skole og idrettsanlegg i Oslo og resten av Norge», har foreningen uttalt i en pressemelding.

Foreningen skal holde fanemarkering utenfor Stortinget samme dag, med budskapet «politisk kontroll over strømprisene nå».