I januar vedtok kommunestyret at næringstomten på Trollåsen i Mastemyr ikke lenger er ønsket som en potensiell ny beliggenhet for Oslo fengsel. Dette følger en annen beslutning av kommunestyret som utelukket en tomt på Langhus.

Et fengsel som vil ha rundt 350 ansatte og bringe millioner av sårt tiltrengte skattekroner inn i kommunekassen. Penger som kunne ha blitt brukt til å betjene kommunens enorme gjeld, vedlikehold av veier eller renovasjon av skoler.

Kritikerne (da særlig til Trollåsen alternativet) er redd for at fengselet og dets høye gjerder kommer til å gjøre området mindre attraktivt. Disse personene syntes altså at noen høye gjerder, noen ekstra biler og muligens noen nedkuttede trær og busker er så ille at disse 350 arbeidsplassene skal ut av kommunen.

Enda rarere er det kanskje at Langhus-alternativet, hvor protestene tilsynelatende vært langt mindre, ble stemt ned av kommunestyret før Trollåsen tomten. Nordre Follo trenger penger. Vi har milliarder av kroner i gjeld og kommunestyre, t ledet av Nordre Follo AP har derfor klokelig kuttet unødvendige kostnader og effektivisert kommunen for å få økonomien vår tilbake på rett kjøl. Derfor er det så rart at det samme kommunestyret sier nei til muligheten for hundrevis av nye arbeidsplasser og millioner av sårt tiltrengte midler.

Skal elevene på Hellerasten fortsatt måtte bo i brakker fordi noen ikke liker å se på et høyt gjerde?