FOLLO: Mandag 8. november går startskuddet for en av Norges største folkehelseundersøkelser. 250 000 innbyggere i Viken inviteres til å svare på spørsmål om hvordan de opplever egen helse, trivsel, livskvalitet og nærmiljøet sitt, og her kan også du fra Follo delta.

Håpet er at undersøkelsen skal gi viktig kunnskap om hvordan folk har det i kommunene i Viken og hvordan de trives i nærmiljøet der de bor.

- God helse og livskvalitet er en forutsetning for en bærekraftig utvikling i vår region. Gjennom denne undersøkelsen vil vi få helt ny unik, lokal kunnskap om hvordan folk opplever egen livssituasjon. Vi vet at dette er kunnskap som kommunene i Viken trenger i sitt arbeid for å bedre folks helse, trivsel og livskvalitet, sier fylkesrådsleder i Viken fylkeskommune, Siv Henriette Jacobsen i en pressemelding.

I Nordre Follo kommer 11.495 personer til å bli invitert, mens i Ås blir 4019 personer invitert. Videre får 3800 nesoddinger lov til å delta, mens 3487 personer i Vestby får svare. I Enebakk får 2123 lov til å delta, dersom de ønsker, ifølge tall fra fylkeskommunen.

Dette blir du spurt om

250 000 innbyggere får undersøkelsen på SMS og e-post. Disse skal være over 18 år og være fordelt på alle Vikens 51 kommuner. Det er et tilfeldig utvalg som ligger bak dette.

Spørsmålene handler om alt fra trivsel i nærmiljø og livskvalitet, til søvn, tilgang til ulike fasiliteter, sosial kontakt og omgang, psykisk og fysisk helse, støyplager, fysisk aktivitet, matvaner og bruk av tobakk og alkohol.

Det vil være mulig å svare på undersøkelsen til og med 26. november.

-Hvis vi skal skape gode lokalsamfunn og nærmiljø må vi vite hvordan folk har det. For at denne undersøkelsen skal gi et treffsikkert bilde av hvordan befolkningen har det, trenger vi hjelp fra innbyggere i alle kommuner i Viken. Dette er din mulighet til å fortelle oss hvordan du har det, sier Annette Lindahl Raakil.

Hun er fylkesråd for plan, klima og miljø i Viken, og har også ansvar for folkehelse. Hun håper så mange som mulig vil bidra til en bedre folkehelse gjennom å delta i undersøkelsen.

Som takk for hjelpen vil alle som deltar være med i trekningen av fem gavekort pålydende 5000 kroner.